• Số giờ và tín dụng: 500 giờ 20 ECTS các khoản tín dụng.
 • Thời gian: 3 tháng tối thiểu và tối đa 7 tháng kể từ ngày nhập học - Mode: Chất liệu cung cấp theo dạng cuốn sách + Thẩm định và Hướng dẫn của Virtual Đào tạo Platform Alcalá.

Mục tiêu

 • Có được nền tảng lý thuyết và phát triển các kỹ năng, khả năng và thái độ cần thiết để bạn có thể ngăn ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân mãn tính thận suy, chạy thận và ghép thận.
 • Có được những kiến ​​thức, kỹ năng, kỹ thuật và thủ tục để ngăn chặn và đúng cách chăm sóc cho bệnh nhân bị bệnh thận.
 • Cung cấp cho một chiều sâu và cập nhật kiến ​​thức, kỹ năng kỹ thuật và năng lực cần thiết cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh Thận.
 • Làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa bác sĩ và nhà nghiên cứu và các bệnh nhân, giới thiệu các nguyên tắc đạo đức mà nên phối các mối quan hệ với các bệnh nhân.
 • Có được các nguyên tắc cơ bản và nguyên tắc của kinh tế y tế áp dụng cho các lĩnh vực của Thận.
 • Đào tạo trong nghiên cứu lâm sàng và thực nghiệm.
 • Có khả năng sử dụng nguồn nhân lực và vật chất hiện có sẵn cho nhân viên y tế trong các can thiệp y tế trong thận học và ghép thận bệnh lý ở các cấp (tiểu học, phòng học và đại học).
 • Cập nhật về bệnh thận trong môi trường chăm sóc sức khỏe và các khái niệm, do đó sự hiểu biết có thể xem xét cả khía cạnh cá nhân và xã hội (kinh tế, chính trị, văn hóa, vv).
 • Nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân, xác định, phân tích và cố gắng giải quyết các vấn đề trong thực hành chăm sóc sức khỏe luôn thúc đẩy sự tuân thủ và bệnh nhân thoải mái với một số loại bệnh nhiệt đới hoặc nhiễm HIV.
 • Đạt Wellness và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và người chăm sóc sức khỏe của cá nhân và của cộng đồng và đảm bảo rằng việc phân phối các nguồn lực y tế là mục tiêu và tiêu chí nào.
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Người Tây Ban Nha

Xem 9 các khóa học tại Formación Alcalá »

Khóa học này là Trực tuyến
Duration
3 - 7 tháng
Bán thời gian
Price
- Format Book, 850 EUR - định dạng pdf
Theo địa điểm
Theo ngày