Dược phẩm ở Đức (Pharmazie)

Chung

Chương trình mô tả

Mô tả Chương trình

Chương trình học được cung cấp bởi Khoa Dược dẫn đến bằng Dược với một Pharm. D. tiêu đề. Chương trình này kéo dài trong khoảng thời gian năm năm (10 học kỳ). Nó bắt đầu với phần giới thiệu về các ngành khoa học cơ bản tạo cơ sở cho các nghiên cứu dược phẩm tiếp theo. Trong phần thứ hai của chương trình, sinh viên tham gia giáo dục dược phẩm nói chung và đặc biệt tại các khoa của trường đại học, các hiệu thuốc giảng dạy, viện, phòng thí nghiệm và các công trình dược phẩm.

Chương trình văn bằng bao gồm năm năm nghiên cứu cơ bản và đặc biệt. Hai năm đầu tiên được dành cho các ngành khoa học cơ bản. Năm thứ 3 và thứ 4 đặc biệt tập trung vào các ngành khoa học dược phẩm đặc biệt. Sau năm thứ 2, 3 và 4, sinh viên tham gia khóa đào tạo thực tế ba lần, tại các hiệu thuốc công cộng hoặc tại một công ty dược phẩm ở Hungary hoặc ở nước họ. Trong học kỳ thứ 9, sinh viên phải nộp Luận văn bằng văn bản, và trong học kỳ thứ 10, họ được tham gia 4 tháng trong một chương trình đào tạo thực tế tại các nhà thuốc công và bệnh viện. Sau thời gian đào tạo thực tế, sinh viên tham gia kỳ thi với sự hiện diện của Hội đồng Nhà nước, nơi họ phải chứng minh kỹ năng của mình về khoa học dược phẩm (cả thực tế và lý thuyết).

Bằng tốt nghiệp Dược cho phép người mang làm việc trong các nhà thuốc công cộng và bệnh viện, phòng thí nghiệm, công trình dược phẩm, viện nghiên cứu dược phẩm, thương mại dược phẩm quốc tế và quản lý dược liệu.

Bằng cấp do Khoa Dược phẩm ban hành được tất cả các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu và một số quốc gia khác chấp nhận.

Nếu bạn đã hoàn tất chương trình giáo dục dược của bạn ở một quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu (EU), như Hungary, nguyên tắc nhận dạng tự động thường sẽ áp dụng cho bằng dược của bạn.117077_apply.jpg

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

The creation of the University of Pécs was first initiated by King Louis the Great in 1367. Today, the University of Pécs is one of the most prestigious institutions in the country, where there are te ... Đọc thêm

The creation of the University of Pécs was first initiated by King Louis the Great in 1367. Today, the University of Pécs is one of the most prestigious institutions in the country, where there are ten faculties, which cover the full spectrum of higher education to provide high quality, comprehensive training. In addition to the education and research activities, medical treatment is a crucial activity of ours; the Clinical Centre takes care of not only of the region’s outpatients and in-patients, but in many areas has national-level duties, too. Đọc ít hơn