Danh dự bsc trong y sinh học điện tử và thiết bị đo đạc kỹ thuật

University of Westminster - Faculty of Science and Technology

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Danh dự bsc trong y sinh học điện tử và thiết bị đo đạc kỹ thuật

University of Westminster - Faculty of Science and Technology

Kỹ thuật y sinh là một lĩnh vực liên ngành với cơ hội việc làm ngày càng tăng. Mức độ nhằm mục đích tạo sinh viên tốt nghiệp sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết kế và sản xuất các thiết bị điện tử cho chăm sóc sức khỏe. Khóa học nhằm hướng tới các ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng nhanh và thay đổi, chiếm trong chuyên môn liên ngành về điện tử và kỹ thuật máy tính chuyên môn cho các ứng dụng y sinh học nổi bật.

Khóa học cung cấp một sự hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc cơ bản của nguyên tắc điện tử y sinh học và tính toán, để cung cấp các giải pháp cho các vấn đề liên quan, nhưng không giới hạn ở việc thiết kế và phát triển của nhiều thiết bị y tế chẩn đoán và điều trị. Các mô-đun dựa trên dự án mà là một phần không tách rời của mức độ này cung cấp cho bạn cơ hội để phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm và quản lý dự án của bạn.

Chương trình Cử nhân danh dự trong Biomedical điện tử và Instrumentation Engineering đã được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu của nhà tuyển dụng cho sinh viên tốt nghiệp với thực tiễn, kỹ năng kỹ thuật ứng dụng theo định hướng và bí quyết. Nó nhằm mục đích cung cấp một sự hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc cơ bản của nguyên tắc điện tử y sinh học, cho phép học sinh để cung cấp các giải pháp cho các vấn đề liên quan đến việc thiết kế và phát triển các thiết bị y tế chẩn đoán và điều trị. Đặc biệt, nó là mục tiêu hướng tới các ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng nhanh và thay đổi, chiếm trong chuyên môn liên ngành trong ngành điện tử y sinh học và thiết bị đo đạc.

Ngoài những mục tiêu nêu trên, chương trình này đặc biệt nhằm mục đích:

  • trang bị cho sinh viên những kiến ​​thức và sự hiểu biết của analog và kỹ thuật số mạch, hệ thống máy tính nhúng và xử lý tín hiệu để các đặc điểm kỹ thuật, phân tích, bảo trì và thiết kế các chẩn đoán và điều trị thiết bị y sinh học;
  • thiết lập một kiến ​​thức làm việc của các nguyên tắc vật lý, thuật toán và kỹ thuật cảm biến là nền tảng cho các hoạt động của chẩn đoán và điều trị thiết bị y sinh học;
  • phát triển các kỹ năng cần thiết để cài đặt, duy trì và thích ứng với hệ thống thiết bị đo đạc y sinh học điện tử.
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Contact school
Duration
Thời hạn
3 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
9,250 GBP
Trang chủ / EU: £ 9.250 - Nước ngoài: £ 12.500
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Ngày bắt đầu : Contact school
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates