Di truyền y khoa msc

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình xúc tiến xuất sắc và giáo dục học sinh về các vấn đề quan trọng trong Medical Genetics. Các chương trình giảng dạy đầy thách thức bao gồm các khóa học được giảng dạy bắt buộc trong đó bao gồm các khía cạnh chính của Medical Genetics và một số môn học tự chọn cho phép sinh viên để mở rộng kiến ​​thức về các lĩnh vực khác của Medical Genetics. Các nghiên cứu hoặc Thư viện Dự án thạc sĩ về các khía cạnh khác nhau của Medical Genetics được tiến hành tại Sở nhà nước-of-the-nghệ thuật và phòng khám của Viện Síp Thần kinh và Di truyền học (cing). Là một trung tâm quốc tế xuất sắc, cing thực hiện nghiên cứu tiên phong trong Medical Genetics và do đó cung cấp cho sinh viên thạc sĩ với những kiến ​​thức và công cụ để hoàn thành một nghiên cứu cạnh tranh hoặc án Thư viện. ThS Học sinh có cơ hội tham dự các khóa học trong các lĩnh vực sáng tạo bao gồm Cytogenetics và Genomics, Molecular Genetics, phương pháp và công nghệ ứng dụng trong y khoa Di truyền học và Cơ sở sinh hóa của bệnh di truyền.

Yêu cầu nhập

Để được nhận vào Chương trình Thạc Sĩ, một học sinh phải đáp ứng ít nhất các yêu cầu tối thiểu được liệt kê dưới đây: 1. Bằng cử nhân từ một tổ chức công nhận được công nhận, trong một lĩnh vực có liên quan 2. Ngôn ngữ tiếng Anh hoặc chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận khác, nếu tốt nghiệp từ một trường học mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ giảng dạy.

Thủ tục áp dụng

Các vị trí dành cho sinh viên mới được công bố trên trang web CSMM và trên báo chí trong tuần cuối cùng của tháng Giêng, trước khi bắt đầu năm học.

Tài liệu bắt buộc

  1. Mẫu đơn đăng ký trực tuyến hoàn chỉnh
  2. Hai tài liệu tham khảo học thuật
  3. Bảng điểm học tập
  4. Chứng chỉ tiếng Anh (nếu không tốt nghiệp đại học nói tiếng Anh)

Học phí và học bổng

Giáo dục là đầu tư cho tương lai của bạn và CSMM cam kết cung cấp một nền giáo dục thể truy cập đến tất cả các ứng viên thành công. Học bổng dành cho học sinh thạc sĩ có hàng. Học sinh của CSMM quyền được áp dụng cho một khoản trợ cấp của Chính phủ dựa trên các tiêu chí đánh giá của Chính phủ.

Học bổng & Tài trợ

Tài trợ công khai
Học sinh của CSMM có quyền nộp đơn xin tài trợ công khai dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá của Chính phủ.

Học bổng CSMM
Một số học bổng toàn phần và một phần dành cho học phí được cấp cho sinh viên MSc dựa trên tiêu chí học tập.
Số tiền chính xác và số học bổng được cung cấp luôn phụ thuộc vào ngân sách hàng năm của Trường.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

The CSMM aims to attract outstanding students with intellectual curiosity, who want to expand their education and the state-of-knowledge on regional problems of global significance on the topics cover ... Đọc thêm

The CSMM aims to attract outstanding students with intellectual curiosity, who want to expand their education and the state-of-knowledge on regional problems of global significance on the topics covered by the Departments and Clinics at CING. The Cyprus School of Molecular Medicine, housed within the CING premises provides students with a unique educational experience combining taught courses and research conducted in specialized state-of the-art laboratories, in the areas of neurology, genetics and biomedical sciences. Đọc ít hơn