Đọc Mô tả chính thức

mục tiêu

Đáp ứng các khái niệm hiện hành về quản lý và kinh tế áp dụng cho ngành dược phẩm với mục tiêu tối ưu hóa nguồn nhân lực và vật chất của các công ty với tầm nhìn toàn diện về khả năng sinh lời của doanh nghiệp.


Lợi ích của chương trình

 • Ngữ cảnh hóa những thay đổi gần đây đang chuyển đổi ngành công nghiệp dược phẩm.
 • Bạn sẽ cập nhật các khái niệm hành chính, chẳng hạn như mô hình kinh doanh và dược phẩm kinh doanh.
 • Bạn sẽ tích hợp các yếu tố của yếu tố con người của ứng dụng ngay lập tức vào hiệu suất công việc của bạn.


Đạo diễn

Chuyên gia từ ngành công nghiệp dược phẩm, từ các lĩnh vực thu hút và duy trì tài năng, nguồn nhân lực, tiếp thị, bán hàng, tiếp thị, quản lý sản xuất và y tế, chất lượng, quy định vệ sinh, mua và quan tâm đến chủ đề.


Nội dung của chương trình

Văn bằng Quản trị Dược phẩm bao gồm năm học phần, tổng cộng 100 giờ học.

Mô-đun 1. Môi trường hiện tại của ngành dược phẩm (20 giờ)

 • Đặc trưng của ngành dược trên toàn thế giới
 • Đặc trưng của ngành công nghiệp dược phẩm ở Mexico

Mô-đun 2. Nguyên tắc cơ bản về quản trị trong ngành dược phẩm (20 giờ)

 • Chính quyền là gì?
 • Quá trình hành chính
 • Quản lý theo mục tiêu

Mô-đun 3. Kỹ thuật ứng xử của con người trong ngành dược phẩm (20 giờ)

 • Phát triển kiến ​​thức tự học
 • Quản lý stress cá nhân
 • Giải pháp vấn đề phân tích và sáng tạo
 • Hỗ trợ giao tiếp
 • Quyền lực và ảnh hưởng
 • Động lực cho người khác
 • Quản lý xung đột
 • Hình thành các đội hiệu quả

Mô-đun 4. Mô hình kinh doanh trong ngành dược phẩm (20 giờ)

 • Đề án kinh doanh hiện tại của ngành dược
 • Các loại sản phẩm được công nhận trên thị trường dược phẩm Mexico
 • Các loại doanh nghiệp dược phẩm
 • Mô hình phân phối mới
 • Điều chỉnh cho thị trường với những thay đổi đáng kể

Mô-đun 5. Nguyên tắc cơ bản của Dược điển (20 giờ)

 • Cần đánh giá kinh tế về thuốc và công nghệ y tế
 • Nghiên cứu thư mục
 • Các khía cạnh lâm sàng tác động đến đánh giá kinh tế của thuốc
 • Kỹ thuật phân tích chính
 • Pharmacoeconomics
 • Mô hình hóa dược phẩm
Chương trình được giảng dạy bằng:
Người Tây Ban Nha

Xem 4 các khóa học tại Tecnológico de Monterrey (Educación Continua Presencial) »

Cập nhật lần cuối October 30, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 4 27, 2019
Tháng Bảy 2019
Duration
100 giờ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
42,400 MXN
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 4 27, 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 4 27, 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng Bảy 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date