Mục đích chính của bằng cấp này là cung cấp cho sinh viên đủ điều kiện có khả năng:

  1. Thực hiện nghiên cứu khoa học độc lập ban đầu và sáng tạo.
  2. Đóng góp kiến ​​thức đáng kể cho và cái nhìn sâu sắc vào Optometry cũng như kỷ luật cụ thể của nghiên cứu.
  3. kỹ năng hiển thị trong phương pháp nghiên cứu liên quan và xây dựng thích hợp thông qua một luận án tiến sĩ.
  4. Reflect khi ra quyết định, tự directedness và đóng góp cho Optometric Science.
  5. Chỉ có một sĩ nghiên cứu có thể được thực hiện.

Yêu cầu nhập học

Bằng Một sĩ quan

Địa chỉ liên hệ

Tên: Bà Emil Nel
Tel: 011 559 6827 / E-mail: emiln@uj.ac.za

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 40 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
3 - 4 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020