Read the Official Description

Học sinh tham gia chương trình tiến sĩ sẽ được yêu cầu để viết và trình bày một luận án nghiên cứu.

Yêu cầu nhập học

Bằng Một Thạc sĩ Biokinetics.

Địa chỉ liên hệ

Tên: Giáo sư Leon Lategan
Tel: 011 559 6966 / E-mail: leonl@uj.ac.za

Program taught in:
Anh

See 40 more programs offered by University of Johannesburg »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 2 2019
Duration
3 - 4 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 2 2019
Application deadline

Tháng 2 2019