Học sinh tham gia chương trình tiến sĩ sẽ được yêu cầu để viết và trình bày một luận án nghiên cứu.

Yêu cầu nhập học

Bằng Một Thạc sĩ Khoa học thể thao.

Địa chỉ liên hệ

Tên: Giáo sư Leon Lategan
Tel: 011 559 6966 / E-mail: leonl@uj.ac.za

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 40 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
3 - 4 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020