Dphil trong khoa học thể thao

University of Johannesburg

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Dphil trong khoa học thể thao

University of Johannesburg

Học sinh tham gia chương trình tiến sĩ sẽ được yêu cầu để viết và trình bày một luận án nghiên cứu.

Yêu cầu nhập học

Bằng Một Thạc sĩ Khoa học thể thao.

Địa chỉ liên hệ

Tên: Giáo sư Leon Lategan
Tel: 011 559 6966 / E-mail: leonl@uj.ac.za

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
3 - 4 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Locations
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ