Các sinh viên hoàn thành bằng cấp này sẽ có thể áp dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề cấp cao hơn và quan trọng, tư duy phản tư ở các cấp học thuật tiên tiến nhất, mà đỉnh cao là sản xuất của một luận án, đáp ứng các tiêu chuẩn được chấp nhận và các nguyên tắc đạo đức của tổ chức học tập. Bằng cách này, sinh viên sẽ làm cho một đóng góp độc đáo và ý nghĩa đối với cơ thể hiện kiến ​​thức về khoa học và công nghệ và quản lý sinh viên nghiên cứu cấp thấp hơn.

Yêu cầu nhập học

Một MTech Radiography hoặc bằng cấp tương đương với mức trung bình 65% hoặc tại một tiêu chuẩn tương đương theo quy định của Ủy ban Tình trạng và sự chấp thuận của Hội đồng Khoa. Lựa chọn được dựa trên sự chấp thuận của Ủy ban Nghiên cứu của Khoa.

Địa chỉ liên hệ

Tên: Tiến sĩ Heather Lawrence
Tel: 011 559 6887 / E-mail: heatherl@uj.ac.za

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 40 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
3 - 4 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020