Đọc Mô tả chính thức

Mục đích của bằng cấp này là cung cấp cho học sinh đủ điều kiện với tiên tiến phân tích giải quyết vấn đề và khả năng phản chiếu như một học homoeopathic, và để hoạt động như một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực nghiên cứu homoeopathic. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách làm cho một đóng góp độc đáo cho các nội dung kiến ​​thức của vi lượng đồng căn thông qua nghiên cứu độc lập.

Yêu cầu nhập học

MTech vi lượng đồng căn

Địa chỉ liên hệ

Tên: Tiến sĩ Radmila Razlog
Tel: 011 559 6218 / E-mail: radmilar@uj.ac.za

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 40 các khóa học tại University of Johannesburg »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 2 2020
Duration
3 - 4 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 2 2020