Giáo dục y tế và dược phẩm ưu tú

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Siberian State Medical University (SibMed) is among the TOP-3 best medical universities in Russia. In 2017 SibMed obtained the status of the only flagship medical university in Russia. Moreover, the U ... Đọc thêm

Siberian State Medical University (SibMed) is among the TOP-3 best medical universities in Russia. In 2017 SibMed obtained the status of the only flagship medical university in Russia. Moreover, the University was selected by the Government of the Russian Federation to take part in the implementation of the project aimed at increasing education exports in Russia. Đọc ít hơn
Tom
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.