Giáo dục

Chung

Chương trình mô tả

Là một nhà giáo dục, bạn hiểu rằng giáo dục mang lại nhiều phần thưởng. Bạn phải đối mặt với những thách thức khắt khe trong nghề nghiệp của mình và tại Touro Nevada, nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho bạn những công cụ để vượt qua những trở ngại mà bạn có thể áp dụng ngay bây giờ. Với các khóa học trực tuyến và buổi tối, các bằng cấp và chứng chỉ nâng cao của Trường Giáo dục được xây dựng theo lịch trình của bạn.

Cập nhật lần cuối Tháng 1 2021

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Touro University Nevada is a non-profit university focused on positively impacting our community in healthcare and education.

Touro University Nevada is a non-profit university focused on positively impacting our community in healthcare and education. Đọc ít hơn