Giấy chứng nhận của các nghiên cứu chuyên ngành trong xương thể thao

Chung

Chương trình mô tả

Cơ thể của một môn thể thao cao cấp giống như một hệ thống đồng hồ, nơi các hạt nhỏ nhất của cát chỉ dừng lại các hoạt động của hoạt động thể lực. Nó cũng được thiết lập lãi xương trong sự cân bằng của thể thao và nâng cao hiệu suất và duy trì. Do đó, ngày càng có nhiều vận động viên, các trung tâm thể thao, hiệp hội thể thao, các liên đoàn và các trung tâm chăm sóc dựa vào chuyên môn của nắn xương.

Mục tiêu của Giấy chứng nhận nghiên cứu chuyên ngành trong xương thể thao là đểđạt được một mức độ quan trọng của kiểm soát để tích hợp các trung tâm thể thao khác nhau như là một cầu thủ quan trọng.

Sau khi đào tạo này, bạn sẽ có thể:

 • Nắm vững các đặc trưng của sinh lý học thể thao;
 • Hãy đối xử với các môn thể thao như một tổng thể;
 • Phục hồi di động thiếu để cho phép thường xuyên tìm cách để duy trì cơ thể cân bằng tối ưu của nó;
 • Lồng ghép các đội chăm sóc đa ngành trong các bệnh viện, trạm y tế và các cơ sở thể thao.

Bạn sẽ được đi kèm (e) khi sử dụng các kỹ thuật nắn xương khác nhau cho: cấu trúc, cranio-xương cùng, nội tạng và fascial.

Bạn sẽ được nhận thức (e) cũng trong phạm vi can thiệp nắn xương trong lĩnh vực thể thao.

chương trình

Các huấn luyện thể thao xương được tổ chức thành tám đơn vị:

PHẦN 1
Kiến thức về thế giới thể thao
 • Tổ chức của thế giới thể thao
 • Môi trường, thiết bị
 • Quy định về việc giám sát của chăm sóc
 • Xúc tiến của xương trong struc
PHẦN 2
tâm lý học
 • giám sát tâm lý thể thao
PHẦN 3
dinh dưỡng
 • Chế độ ăn uống thể thao
BÀI 4
sinh lý học
 • Cơ chế sinh học của các môn thể thao
 • phục hồi vận động viên
 • đào tạo thể thao
MODULE 5
giải phẫu bề mặt
 • kỹ thuật quan sát và đánh giá thực tế
PHẦN 6
chấn thương thể thao
 • khớp chấn thương, gân, cơ và dây thần kinh
Module 7
ký hiệu học
 • suy cấp tính
 • kiểm tra doping
 • Quản lý căng thẳng
 • bệnh tâm thần
PHẦN 8
phương pháp điều trị
 • đóng đai
 • oligotherapy
 • Homéophytothérapie
 • Thực hành phương pháp nắn xương
Khán giảKhóa huấn luyện này cho cơ xương DO (tối thiểu 4.500 giờ đào tạo) tham gia chuyên nắn xương, sinh viên chuyên nghiệp và 5 năm trong xương học tại một trường đại học được công nhận.

Điều kiện nhập học

 • Tuyển sinh bằng cách ứng dụng và thư xin việc.
<li>M&#7897;t x&aacute;c nh&#7853;n ki&#7871;n &#8203;&#8203;th&#7913;c c&oacute; th&#7875; &#273;&#432;&#7907;c y&ecirc;u c&#7847;u c&#7911;a ng&#432;&#7901;i qu&#7843;n l&yacute; &#273;&agrave;o t&#7841;o.</li>
<li>Nh&#7853;p h&#7885;c &#273;&#432;&#7907;c gi&#7899;i h&#7841;n &#273;&#7871;n 15 ng&#432;&#7901;i tham gia. D&#432;&#7899;i 10 ng&#432;&#7901;i tham gia, &#273;&agrave;o t&#7841;o c&oacute; th&#7875; &#273;&#432;&#7907;c h&#7911;y b&#7887;.</li>Các phương thức

 • Đào tạo 150 giờ được tổ chức thành sáu phiên ba ngày.
<li>x&aacute;c nh&#7853;n Gi&#7845;y ch&#7913;ng nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c th&#7921;c hi&#7879;n tr&ecirc;n c&#417; s&#7903; tham d&#7921; kh&oacute;a h&#7885;c, ki&#7875;m so&aacute;t c&aacute;c ki&#7871;n &#8203;&#8203;th&#7913;c thu &#273;&#432;&#7907;c v&agrave; b&#7843;o v&#7879; lu&#7853;n &aacute;n.</li>Độ dài: 18 ngày (150 giờ)
ngày: Để được xác nhận
giờ làm việc: 9 giờ sáng đến 18 giờ
nơi: Trường cao của xương

 • Câu lạc bộ thể thao
Cập nhật lần cuối Tháng 10 2016

Giới thiệu về trường

ESO Paris Supostéo est l'école d'ostéopathie référente en France et en Europe. Fondée en 1990, l?Ecole Supérieure d?Ostéopathie est pionnière de la formation d?ostéopathes exclusifs en France. Etablis ... Đọc thêm

ESO Paris Supostéo est l'école d'ostéopathie référente en France et en Europe. Fondée en 1990, l?Ecole Supérieure d?Ostéopathie est pionnière de la formation d?ostéopathes exclusifs en France. Etablissement d'enseignement supérieur agréé par le Ministère de la Santé, ESO Paris Supostéo dispense depuis sa création un cursus d'excellence post-bac en 5 années d?études plus une année de spécialisation suivant des standards internationaux et les critères définis par l?Organisation Mondiale de la Santé. Au cœur d'un campus moderne et spacieux, l'école accueille la plus importante clinique ostéopathique de France, un centre de Recherche innovant et une résidence étudiante. ESO Paris Supostéo offre ainsi les conditions optimales pour former des ostéopathes passionnés et rigoureux. Le Diplôme d'Ostéopathe délivré par ESO Paris est certifié par l'Etat au niveau 1 du RNCP. Đọc ít hơn