Giấy chứng nhận trong quản lý sức khỏe dân số là một chương trình sau đại học bán thời gian trực tuyến được cung cấp bởi Trường Y tế công cộng Johns Hopkins Bloomberg.

Quản lý sức khỏe dân số đã nổi lên như một chiến lược quan trọng cho các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe và người trả tiền và Giấy chứng nhận trong quản lý sức khỏe dân số chuẩn bị cho sinh viên kiểm tra và đáp ứng cả những thách thức và cơ hội để cải thiện sức khỏe trong và trên các quần thể.

Chương trình này được cấu trúc để hướng dẫn các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tìm cách biến đổi hoặc tạo ra các mô hình bền vững về chăm sóc có trách nhiệm theo giá trị.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health - Online

Xem 9 các khóa học tại Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health - Online »

Cập nhật lần cuối Tháng Mười 9, 2018
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
1 năm
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date