Giấy chứng nhận Tốt nghiệp Quản lý Sức khoẻ Dân số

Chung

Chương trình mô tả

Giấy chứng nhận trong quản lý sức khỏe dân số là một chương trình sau đại học bán thời gian trực tuyến được cung cấp bởi Trường Y tế công cộng Johns Hopkins Bloomberg.

Quản lý sức khỏe dân số đã nổi lên như một chiến lược quan trọng cho các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe và người trả tiền và Giấy chứng nhận trong quản lý sức khỏe dân số chuẩn bị cho sinh viên kiểm tra và đáp ứng cả những thách thức và cơ hội để cải thiện sức khỏe trong và trên các quần thể.

Chương trình này được cấu trúc để hướng dẫn các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tìm cách biến đổi hoặc tạo ra các mô hình bền vững về chăm sóc có trách nhiệm theo giá trị.

Cập nhật lần cuối Tháng 10 2018

Giới thiệu về trường

The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health offers fully online, part-time master’s degree and certificate programs, designed for working professionals. The Online Programs for Applied Learnin ... Đọc thêm

The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health offers fully online, part-time master’s degree and certificate programs, designed for working professionals. The Online Programs for Applied Learning (OPAL) focus on emergent industry sectors that have a resounding need for highly skilled professionals. Đọc ít hơn
Hoa Kỳ trực tuyến