Giấy chứng nhận chính sách và quản lý y tế

Chung

Chương trình mô tả

Chứng chỉ trực tuyến này được thiết kế cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, những người tìm cách tham gia và ảnh hưởng đến sự phát triển chính sách. Các chuyên gia trong lĩnh vực này cần các kỹ năng và kiến thức để đánh giá mức độ phù hợp của thực tiễn hiện tại và đề xuất các thay đổi phù hợp dựa trên nhu cầu xã hội, luật pháp và quy định có liên quan và hiệu quả chi phí.

Bởi vì phát triển chính sách y tế và quản lý chăm sóc sức khỏe đòi hỏi một nền tảng kiến thức rộng trên nhiều lĩnh vực, chứng chỉ này được áp dụng cho một loạt các vai trò chăm sóc sức khỏe. Bạn sẽ đạt được các kỹ năng thiết yếu có thể có giá trị cho các vị trí trong chính phủ, các tổ chức chăm sóc sức khỏe và cả các tổ chức phi lợi nhuận và phi lợi nhuận.

Cập nhật lần cuối Tháng Tư 2019

Giới thiệu về trường

Founded in 1887, Benedictine University is dedicated to the education of undergraduate and graduate students. Benedictine is regionally accredited by the Higher Learning Commission of the North Centra ... Đọc thêm

Founded in 1887, Benedictine University is dedicated to the education of undergraduate and graduate students. Benedictine is regionally accredited by the Higher Learning Commission of the North Central Association of Colleges and Schools (NCA). Đọc ít hơn