Cải cách chăm sóc sức khỏe và mối quan tâm về sức khỏe cộng đồng đã thu hút sự chú ý đến tầm quan trọng của việc dạy các cá nhân và cộng đồng về lối sống lành mạnh. Chứng chỉ trực tuyến về Giáo dục sức khỏe là chương trình giáo dục sức khỏe được thiết kế để đào tạo bạn tham gia hoặc lãnh đạo các hoạt động, sáng kiến và chương trình nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, công ty tư nhân, trường học và các cơ sở khác. Ví dụ về các chủ đề có thể bao gồm cai thuốc lá, dinh dưỡng và béo phì, chăm sóc trước khi sinh, tập thể dục, trầm cảm và sức khỏe tâm thần và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Chứng chỉ yêu cầu hoàn thành thành công bốn khóa học. Nó có thể được coi là một chương trình độc lập hoặc kết hợp với chương trình Thạc sĩ Y tế Công cộng trực tuyến.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 13 các khóa học tại Benedictine University Online »

Cập nhật lần cuối Tháng Tư 15, 2019
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date