Giấy chứng nhận ngân hàng máu

Chung

Chương trình mô tả

Đạt được các kỹ năng để thăng tiến vào các vị trí lãnh đạo phòng thí nghiệm với Chứng chỉ sau tú tài trực tuyến về Ngân hàng máu cho Khoa học Phòng thí nghiệm y tế từ Đại học George Washington (GW). Chứng chỉ ngân hàng máu này dạy cho bạn những điều phức tạp trong việc kiểm tra, phân tích, phân tách, vận chuyển và lưu trữ máu cho nhiều ứng dụng trong phòng thí nghiệm. Chứng chỉ này lý tưởng cho những người đã hoàn thành bằng cử nhân và tìm cách bước vào lĩnh vực khoa học thí nghiệm mà không hoàn thành bằng cử nhân thứ hai.

Tại GW, chúng tôi đã thiết kế chứng chỉ ngân hàng máu của chúng tôi để chuẩn bị cho bạn các kỹ năng thực tế để giám sát việc thu thập, xử lý và cung cấp máu cho mục đích truyền máu và chẩn đoán.

Bạn sẽ hoàn thành chương trình sẵn sàng để tham dự kỳ thi Chứng chỉ ASCP và dẫn đầu trong môi trường phòng thí nghiệm.

Giáo trình chứng chỉ ngân hàng máu

Chứng chỉ về Ngân hàng máu bao gồm 16 giờ tín dụng và có thể được hoàn thành trong 1 năm.

Các khóa học mẫu bao gồm: xác định các nhóm máu và kháng thể, xét nghiệm virus, thực hiện các phân tích chẩn đoán và áp dụng các nguyên tắc khoa học trong phòng thí nghiệm để chẩn đoán bệnh ở người.

Công nhận

Được công nhận bởi Cơ quan Kiểm định Quốc gia về Khoa học Phòng thí nghiệm Lâm sàng (NAACLS).

Cập nhật lần cuối Tháng Năm 2019

Giới thiệu về trường

At the George Washington University (GW) School of Medicine and Health Sciences, we prepare progressive leaders across disciplines to meet the challenge of developing and delivering health care to div ... Đọc thêm

At the George Washington University (GW) School of Medicine and Health Sciences, we prepare progressive leaders across disciplines to meet the challenge of developing and delivering health care to diverse populations. Our flexible, online programs are designed to advance the careers of health professionals. Đọc ít hơn