Chứng chỉ tốt nghiệp trực tuyến về Tin học sức khỏe cung cấp một con đường tăng tốc đến sự nghiệp trong việc quản lý thông tin chăm sóc sức khỏe. Bao gồm bốn khóa học đầu tiên trong chương trình thạc sĩ, chương trình chứng chỉ tin học cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng nền tảng để chuẩn bị cho các vị trí trong một lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mở rộng.

Triển vọng nghề nghiệp

Các tổ chức chăm sóc sức khỏe đang chịu áp lực cắt giảm chi phí và hiệu quả hơn, cũng như duy trì và cải thiện kết quả của bệnh nhân. Đồng thời, họ liên tục làm việc để đáp ứng lời kêu gọi của chính phủ liên bang về việc chuyển đổi hoàn toàn sang hệ thống hồ sơ y tế điện tử.

Điều này dẫn đến nhu cầu lớn đối với các chuyên gia hành chính có thể đánh giá và triển khai công nghệ thông tin - bao gồm hệ thống y tế, phần mềm và cơ sở dữ liệu - trong bối cảnh chăm sóc sức khỏe. Các kết quả học tập trong chương trình này có thể được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực y tế, bao gồm:

  • Bệnh viện
  • Cơ sở ngoại trú và phòng khám
  • Nha khoa
  • Sức khỏe cộng đồng
  • Liệu pháp nghề nghiệp / vật lý

Kết quả của Chương trình

Sau khi hoàn thành chương trình chứng chỉ tin học, bạn sẽ:

  • Biết cách máy tính lưu trữ, truy cập và xử lý dữ liệu.
  • Sử dụng các ứng dụng phần mềm để giải quyết các vấn đề thực tế đơn giản nhưng có ý nghĩa.
  • Hãy nhận biết các vấn đề bảo mật máy tính ngày nay bao gồm vi-rút, thư rác, lừa đảo và phần mềm gián điệp.

Chăm sóc sức khỏe hiệu quả và giao hàng của nó dựa trên công nghệ.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 5 các khóa học tại The University of Scranton Online »

Cập nhật lần cuối Tháng Tư 16, 2019
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
1 năm
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date