Read the Official Description

Nội dung khóa học cho chương trình danh dự bao gồm Phương pháp nghiên cứu, Biokinetics thực hành, chỉnh hình phục hồi chức năng, tập thể dục mãn tính, điều kiện học tập lâm sàng, Sinh lý bệnh học, sinh lý học và vật lý Wellness.

Yêu cầu nhập học

Bằng cấp ba năm tại Học Phong trào Nhân.

Địa chỉ liên hệ

Tên: Giáo sư L Lategan
Tel: 011 559 6966 / E-mail: leonl@uj.ac.za

Program taught in:
Anh

See 40 more programs offered by University of Johannesburg »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 2 2019
Duration
1 năm
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 2 2019
Application deadline

Tháng 2 2019