Read the Official Description

Nội dung khóa học cho chương trình danh dự bao gồm Phương pháp nghiên cứu, Thể thao Khoa học Thực hành, Khoa học Thể dục Thể thao Tầm nhìn, Tâm lý học Thể thao và Tập thể dục Sinh lý học.

Yêu cầu nhập học

Bằng cấp ba năm tại Học Phong trào Nhân.

Địa chỉ liên hệ

Tên: Ông AJJ Lombard
Tel: 011 559 6965 / E-mail: rianl@uj.ac.za

Program taught in:
Anh

See 40 more programs offered by University of Johannesburg »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 2 2019
Duration
1 năm
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 2 2019
Application deadline

Tháng 2 2019