Hons bsc trong khoa học thể thao

University of Johannesburg

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Hons bsc trong khoa học thể thao

University of Johannesburg

Nội dung khóa học của chương trình danh dự bao gồm các phương pháp nghiên cứu, khoa học thể thao, thực hành, Khoa học Thể dục Thể thao Tầm nhìn, Tâm lý học Thể thao và Tập thể dục Sinh lý học.

Yêu cầu nhập học

Một BSc (Khoa học Thể thao) hay bất kỳ bằng cấp có liên quan với một chương trình cụ thể mức tối thiểu về năng lực trên mức NQF 6, tạo ra tối thiểu là 360 tín chỉ.

Địa chỉ liên hệ

Tên: Ông AJJ Lombard
Tel: 011 559 6965 / E-mail: rianl@uj.ac.za

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
1 năm
Toàn thời gian
Locations
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019
Cộng hòa Nam Phi - Johannesburg, Gauteng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ