Kỹ thuật y sinh (BME)

Chung

Chương trình mô tả

Kỹ thuật y sinh (BME) là việc áp dụng các nguyên tắc kỹ thuật và khái niệm thiết kế đến y học và sinh học cho mục đích y tế (ví dụ như chẩn đoán hoặc điều trị). BME là tiến nhanh chóng và sản xuất các sáng kiến ​​quan trọng nhằm cải thiện chất lượng sống của chúng ta. Chương trình BME tại PPU được thành lập vào năm 1997 để duy trì tốc độ với sự phát triển toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ liên quan đến chăm sóc y tế và thiết bị y sinh.

Việc đầu tiên của loại hình này ở Palestine, Chương trình BME dẫn đến một Cử nhân bằng về Kỹ thuật y sinh. Chương trình giảng dạy đã được chuẩn bị để phù hợp với nhu cầu của cộng đồng y tế địa phương; do đó, nó tập trung vào dụng cụ y tế và sử dụng của họ ngoài việc phát triển và bảo trì.

Chương trình Mục tiêu BME

  • Cung cấp giáo dục đại học chuyên ngành được thành lập và đang nổi lên của khoa học và công nghệ.
  • Cung cấp các lĩnh vực y tế Palestine với các kỹ sư y sinh học có kỹ năng lý thuyết khoa học và khả năng cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng thiết bị y tế.
  • Chuẩn bị nguồn nhân lực được đào tạo đúng cách trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, với sự nhấn mạnh đặc biệt vào các chương trình chất lượng.
  • Mở rộng nghiên cứu sau đại học và hỗ trợ nghiên cứu khoa học và nghiên cứu chuyên nghiệp trong việc theo đuổi của việc thúc đẩy dịch vụ cộng đồng và các liên kết song phương với các ngành công nghiệp.
  • Phát triển các đặc điểm tính cách sinh viên tự hào dân tộc và đạo đức nghề nghiệp thông qua một chương trình cân bằng đó là phong phú với các hoạt động ngoại khóa dự kiến ​​để tạo thành một phần không thể thiếu trong đời sống sinh viên trong khuôn viên trường.
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Palestine Polytechnic University (PPU) has witnessed quantum leaps in a short three-decade time during which it had been developed from a community college with few scattered buildings and limited pro ... Đọc thêm

Palestine Polytechnic University (PPU) has witnessed quantum leaps in a short three-decade time during which it had been developed from a community college with few scattered buildings and limited programs to a full entrepreneur University with several colleges offering graduate and undergraduate programs. The University’s diversified academic programs were not only tailored responding to the community needs, but they have also been developed qualitatively to compete in national and regional dimensions. Development on the level of research and community services provided have also been witnessing major leaps in the establishment of several multi-disciplinary centers of excellences that possess quality-certified laboratories and facilities that are capable of providing professional standardized testing and consultancies to various national development sectors. Đọc ít hơn