Mục tiêu

Trong khóa học này các bác sĩ và y tá có được kiến ​​thức toàn diện của các bệnh về sinh non và trẻ đủ bao gồm cả sinh lý và quản lý cơ bản. Họ cũng đạt được năng lực lâm sàng trong hồi sức cấp và tất cả các thủ tục cần thiết trong Đơn vị chăm sóc tích cực sơ sinh.

Nội dung và chương trình

Khóa học bao gồm 70 bài học video do các chuyên gia trong lĩnh vực này trình bày những bệnh sơ sinh chính và các biện pháp can thiệp chẩn đoán và điều trị thường xuyên nhất.

đặc biệt chú trọng đến các khía cạnh lâm sàng được giải thích một cách đơn giản, nhờ vào việc sử dụng các hình ảnh và video.

Khóa học cho thấy các kỹ thuật chính và hoạt động của nhiều và phức tạp các thiết bị thường được sử dụng trong các đơn vị chăm sóc tích cực sơ sinh.

Các chương trình của khóa học này được chia thành 18 module sau đây:

 • Mô-đun I. Chu sinh Y học
 • Mô-đun II. khía cạnh chung Sơ sinh
 • Mô đun III. Miễn dịch Huyết học
 • Mô-đun IV. Quan tâm
 • Mô-đun V. Pneumology
 • Mô-đun VI. Dinh dưỡng và Gastroenterology
 • Mô-đun VII. vấn đề phẫu thuật
 • Mô đun VIII. nhiễm trùng
 • Mô-đun IX. thần kinh học
 • Tecniques và thủ tục đun X.
 • Mô-đun XI. Di truyền học / trừ dịch hại chuyển hóa
 • Mô-đun XII. trừ dịch hại điều chỉnh thi lực
 • Mô-đun XIII. sàng lọc
 • Mô-đun XIV. Radiology
 • Mô-đun XV. Thận
 • Mô-đun XVI. Da liễu
 • Mô-đun XVII. Thiết bị và dụng cụ
 • Mô-đun XVIII. Tim mạch

Yêu cầu nhập học

Để ghi danh này, bạn phải sở hữu bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ và phải là một bác sĩ hoặc y tá đủ điều kiện hành nghề đó.

THỜI GIAN

Tiếp cận với nền tảng này sẽ được cho phép trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ghi danh. Sau khi hoàn tất khóa học sinh viên sẽ nhận được một giấy chứng nhận tham gia. Khóa học này không được cấp tín dụng (ECTS).

Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
12 tháng
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
900 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date