Công nghệ nano là một lĩnh vực đa ngành và việc sử dụng nó trong lĩnh vực Khoa học Y tế đã dẫn đến các ứng dụng sáng tạo trong chẩn đoán và điều trị chúng sinh cũng như trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Chương trình học trực tuyến hiện nay tập trung vào các ứng dụng cơ bản của công nghệ nano trong khoa học y tế , ở cấp độ lâm sàng và nghiên cứu.

Chương trình hiện tại cung cấp mô tả chi tiết liên quan đến các loại dụng cụ nano được sử dụng trong Khoa học Y tế, cơ chế hoạt động của chúng, tuyến đường và hành vi của mỗi ống nano bên trong hệ thống sinh học.

Những tiến bộ gần đây trong công nghệ nano mang lại khả năng phát hiện sớm một số bệnh cũng như tăng hiệu quả điều trị. Trong bối cảnh này, chương trình đưa ra một cái nhìn toàn diện về các ứng dụng nano hiện tại trong chẩn đoán (bao gồm MRI, CT, PET, SPECT và các phương pháp Biophotonic), liệu pháp (bao gồm xạ trị, điều trị bằng radionuclides, liệu pháp photodynamic và photothermal) và các chất ổn định.

Sau khi áp dụng công nghệ nano trong y học của con người, chương trình mô tả tiềm năng áp dụng công nghệ nano trong thú y liên quan đến sức khoẻ động vật, chăn nuôi và an toàn thực phẩm.

Ngày nay, công nghệ nano đã mở rộng vai trò của nó trong nông nghiệp và các sản phẩm thực phẩm. Khóa học tóm tắt các ứng dụng của các hạt nano đến phần thực phẩm nông nghiệp, bao bì thực phẩm và chuỗi cung ứng. Hơn nữa, các vấn đề về môi trường, sức khoẻ và độc tính được nêu bật.

Hồ sơ tham gia

Chương trình học trực tuyến này dành cho sinh viên Hy Lạp và sinh viên quốc tế hoặc các sinh viên tốt nghiệp về Khoa học như Thú y, Sinh học, Y sinh, Dược, Vật lý, Hóa học, Hoá học, Hóa học, Nông nghiệp, Y học hoặc trong một lĩnh vực liên quan.

Mục tiêu của Chương trình

Mục tiêu của chương trình là hai lần. Thứ nhất, cung cấp cho người tham gia kiến ​​thức cơ bản về ứng dụng công nghệ nano trong khoa học y tế bao gồm Y học, Sinh học, Thú y và Nông nghiệp. Thứ hai, để tìm hiểu xem việc sử dụng công nghệ nano có mở ra những quan điểm mới trong lĩnh vực Khoa học Y tế đã nêu bật những lợi thế và thách thức của các hệ thống nano như là công cụ trong công nghệ y tế và chăm sóc sức khoẻ thông qua chẩn đoán và điều trị.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 5 các khóa học tại E-Learning University of Athens »

Khóa học này là Trực tuyến
Duration
10 tuần
Price
300 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày

Course in Basic Principles of nanotechnology applications in Health Science