Chương trình massage trị liệu chuẩn bị cho sinh viên các vị trí trị liệu massage nhập cảnh để cung cấp cứu trợ và cải thiện sức khỏe và hạnh phúc cho khách hàng thông qua việc áp dụng các kỹ thuật thủ công để thao tác da, cơ và mô liên kết. Chương trình bao gồm các hướng dẫn trong giải phẫu


Chương trình trị liệu massage bao gồm:

 • Giải phẫu học
 • Giải phẫu học
 • Bệnh học
 • Thần học
 • Vệ sinh, Sơ cứu, CPR, Thực hành đạo đức
 • Nguyên tắc cơ bản của phương Tây
 • Thái trị liệu
 • Massage mô sâu
 • Massage thể thao
 • Externship


Sau khi hoàn thành chương trình này, sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành.

Hội đồng Trị liệu Massage California (CAMTC) được thành lập để thực hiện một chương trình chứng nhận toàn tiểu bang với tiêu chuẩn chuẩn bị và giáo dục rõ ràng, cho phép các chuyên gia mát-xa đạt được một trong hai cấp chứng nhận:

 • Massage trị liệu được chứng nhận (CMT) - Bắt buộc phải hoàn thành ít nhất 500 giờ đào tạo và đào tạo massage tại một trường trị liệu massage được CAMTC phê duyệt và vượt qua kỳ thi mát-xa được CAMTC phê duyệt.
 • Chuyên viên Massage được chứng nhận (CMP) - Nói chung phải hoàn thành ít nhất 250 giờ giáo dục và đào tạo.

Vui lòng đi đến Bộ Lao động Hoa Kỳ vì nghề nghiệp Outlook

ATI College được công nhận bởi Ủy ban công nhận các trường nghề và cao đẳng (ACCSC) Từ năm 2002.


Điều kiện tiên quyết

các cá nhân có bằng tốt nghiệp trung học, GED, hoặc bằng đại học đủ điều kiện để nộp đơn. Mỗi đương đơn phải tham dự kỳ thi tuyển sinh (bao gồm toán và tiếng Anh) để vào chương trình học tại trường.


Thời khoá biểu

Lớp học ban ngày: 10 tháng, 8:30 sáng đến 3:00 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu.

Lớp buổi tối: 5:30 chiều đến 10:30 chiều, thứ Hai đến thứ Năm.

Ngày bắt đầu 2018-2019

Toàn thời gian
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh

Xem 2 các khóa học tại ATI College »

Khóa học này là ở trường
Duration
10 tháng
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
11,000 USD
Học phí: $ 11000. Các khoản phí khác sẽ được áp dụng.
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 1 22, 2020
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 10 28, 2019
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 12 11, 2019
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 3 3, 2020
Hạn cuối hồ sơ
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 10 28, 2019
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 12 11, 2019
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 1 22, 2020
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 3 3, 2020
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date