Khoa học Phòng thí nghiệm Y tế (BS)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Established in 2006, the University of Central Florida College of Medicine is one of the first U.S. medical schools in decades to be built from the ground up. As a new medical school, University of Ce ... Đọc thêm

Established in 2006, the University of Central Florida College of Medicine is one of the first U.S. medical schools in decades to be built from the ground up. As a new medical school, University of Central Florida’s program epitomizes innovation, high-tech learning tools and a pioneering spirit to educate young doctors and scientists in a new and better way for the 21st century. Đọc ít hơn
Orlando
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.