Liên kết của khoa học ứng dụng trong chăm sóc hô hấp

Chung

Chương trình mô tả

Một trong những lĩnh vực chăm sóc bệnh nhân khó khăn nhất là rối loạn tim phổi, khiến các nhà trị liệu về hô hấp đi đầu trong chăm sóc sức khoẻ.

Cập nhật lần cuối Tháng 10 2017

Giới thiệu về trường

With a presence in the Quad Cities for more than 100 years, Trinity College of Nursing & Health Sciences has become the community leader in developing experienced and knowledgeable health professi ... Đọc thêm

With a presence in the Quad Cities for more than 100 years, Trinity College of Nursing & Health Sciences has become the community leader in developing experienced and knowledgeable health professionals. Đọc ít hơn