Mức độ điều dưỡng

Chung

Chương trình mô tả

Khóa học nhằm mục đích để cung cấp đào tạo cần thiết để:

  • Việc tham gia vào việc quản lý các dịch vụ, đơn vị, cơ sở y tế;
  • Tham gia vào việc đào tạo y tá và các chuyên gia y tế khác;
  • Sự tham gia và phát triển nghiên cứu trong khuôn khổ quyền hạn của mình.

Việc tổ chức các khóa học phù hợp với các yêu cầu của Quy định số 348/2008 của 1 tháng 7, trong đó thiết lập các nguyên tắc điều chỉnh việc áp dụng các hệ thống chuyển đổi tín chỉ châu Âu (ECTS - Châu Âu chuyển đổi tín chỉ System) để đào tạo được cung cấp bởi Đại học Bách khoa Viseu.

Thời gian học:

  • Khóa học kéo dài trong bốn năm học.
  • Mỗi năm học kéo dài trung bình 36 tuần giảng dạy thực tế, không kể thời gian của các kỳ thi và ngày lễ.
  • Mỗi năm học bao gồm một thành phần lý thuyết, lý thuyết / thực tế lâm sàng và hợp phần đào tạo (giai đoạn). Khóa học được tổ chức vào học kỳ, mỗi trong số đó có 18 tuần hoạt động của trường.
  • Tải khóa học là 6696 giờ, tương ứng với 240 ECTS.
  • Thời gian của các giảng dạy lý thuyết, bao gồm các chuyên khảo, là 66,5% tổng khối lượng công việc, tương ứng với 4456 giờ, trong số này, 2.265 giờ tương ứng với công việc của sinh viên.
  • Thời gian học lâm sàng là 33,5% tổng khối lượng công việc, tương ứng với 2.240 giờ.
  • Những ngày nghỉ học được thành lập theo hướng dẫn chung của giáo dục đại học, có tính đến đặc điểm riêng của giáo dục điều dưỡng.
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

A Escola Superior de Saúde de Viseu é uma Instituição de Ensino Superior Público integrada no Instituto Politécnico de Viseu, dotada de personalidade jurídica e de autonomia administrativa, financeira ... Đọc thêm

A Escola Superior de Saúde de Viseu é uma Instituição de Ensino Superior Público integrada no Instituto Politécnico de Viseu, dotada de personalidade jurídica e de autonomia administrativa, financeira, científica e pedagógica e a sua organização e gestão rege-se pela Lei n.º 54/90, de 05 de Setembro, com algumas especificidades decorrentes do Decreto-Lei n.º 205/95, de 08 de Agosto. Đọc ít hơn