Mức độ quản lý thông tin sức khỏe

Chung

Chương trình mô tả

Quản li thông tin sưc khỏe

Nghề nghiệp

Health Information Manager là chuyên gia chịu trách nhiệm quản lý các hệ thống thông tin y tế trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe và các tổ chức liên quan đến sức khỏe khác. Quản trị viên quản lý thông tin sức khỏe là một chuyên gia trong thế giới của các hệ thống hồ sơ sức khỏe. Anh / cô ấy chịu trách nhiệm thu thập hồ sơ y tế hoàn chỉnh để sử dụng trong nghiên cứu; để thu thập thông tin thống kê để xây dựng các mục tiêu kế hoạch y tế tầm xa; để xác định tính hợp pháp của các yêu cầu về thông tin y tế bí mật; để kiểm soát lưu thông và tính toàn vẹn của hồ sơ y tế, và, với tư cách là trưởng phòng, chịu trách nhiệm về hiệu quả của nhân viên bộ phận thông tin y tế trong việc thực hiện các hoạt động hàng ngày.

Kết hợp kiến ​​thức trong máy tính, từ vựng y tế, khoa học sức khỏe, đạo đức, yêu cầu pháp lý, quản lý và kinh doanh chuyên nghiệp HIM phát triển hệ thống hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân, nghiên cứu y tế, lập kế hoạch y tế, chăm sóc sức khỏe, hệ thống đánh giá và hoàn trả tài chính cho cơ sở y tế.

Các chuyên gia thông tin y tế là những nhân viên được tôn trọng hàng ngày tương tác với nhân viên y tế, quản lý tài chính và nhân viên hành chính bệnh viện - tất cả đều phụ thuộc vào thông tin sức khỏe để hoàn thành công việc của họ. Các chuyên gia của HIM làm việc trong các bệnh viện, công ty kế toán, công ty bảo hiểm, nhà cung cấp hệ thống thông tin, công ty luật, thực hành bác sĩ cá nhân hoặc nhóm, tổ chức sức khỏe tại nhà, nhà dưỡng lão và nhiều tổ chức liên quan đến sức khỏe.

Có nhiều vị trí khác nhau có sẵn trong nghề nghiệp HIM. Dựa trên các kỹ năng cá nhân, giáo dục và sở thích một số vị trí có thể có;

 • Giám đốc phòng HIM
 • HIM Trợ lý Giám đốc hoặc Giám sát
 • Quản lý hệ thống HIM
 • Nhân viên y tế
 • Chuyên viên phân tích dữ liệu sức khỏe
 • Chuyên viên phân tích chất lượng
 • Chuyên gia mã hóa y tế
 • Nhà đăng ký ung thư
 • Giám đốc chăm sóc dài hạn của HIM
 • Giám đốc công ty bảo hiểm
 • Điều phối viên sức khỏe tại nhà của HIM
 • Paralegal y tế
 • Hệ thống hồ sơ thú y của người quản lý
 • Hệ thống ghi hình nhà tù quản lý
 • Đào tạo hệ thống / nhà cung cấp hệ thống
 • Chuyên gia nghiên cứu và phát triển hệ thống
 • Giám đốc dịch vụ thông tin
 • Quản lý thống kê sức khỏe
 • Quản lý rủi ro
 • Nhà giáo dục HIM
 • Trợ lý nghiên cứu
 • Tư vấn viên
 • Đại diện dịch vụ khách hàng
 • Điều phối viên xem xét sử dụng
 • Cán bộ bảo mật doanh nghiệp
 • Chuyên viên an ninh công ty
 • Cán bộ tuân thủ doanh nghiệp
 • Điều phối viên công nhận
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Welcome to Southwestern Oklahoma State University--a university known for its quality academic programs and its friendly service to students, alumni, and friends.

Welcome to Southwestern Oklahoma State University--a university known for its quality academic programs and its friendly service to students, alumni, and friends. Đọc ít hơn