Mức BTEC 3 bằng tốt nghiệp trong y tế và chăm sóc xã hội (QCF)

Chung

Chương trình mô tả

2

Làm việc trong các ngành nghề y tế và chăm sóc là một kinh nghiệm bổ ích. Bước đầu tiên của bạn đến một nghề nghiệp trong y tế và chăm sóc sức bắt đầu tại Kensington và Chelsea College.

Bạn có thể đã được ra của giáo dục trong một thời gian trong trường hợp này Pre Access và trình Access sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng mà bạn cần để tiến vào giáo dục đại học trong một lĩnh vực liên quan sức khỏe.

Tổng quan khóa học

Các National Diploma BTEC trong y tế và chăm sóc xã hội bao gồm một loạt các chủ đề bao gồm các yếu tố tâm lý và xã hội học và áp dụng các thiết lập cho cuộc sống thực tế như năm giáo dục sớm và chăm sóc nội trú tên chỉ là một vài. Chủ đề này là hữu ích cho những người muốn nhập ngành nghề như dạy học, điều dưỡng, hộ sinh, công tác xã hội và làm việc trong lĩnh vực chăm sóc. Là một khóa học BTEC tất cả các đơn vị được đánh giá bởi môn học.

Đây là một khóa học cấp độ 3. Bạn sẽ cần một Diploma Level 2 trong một chủ đề liên quan tại khen hay Phân biệt hoặc một đèo trên Level 3 BTEC Diploma Công ty con trong y tế và chăm sóc xã hội, hoặc ít nhất là ba GCSE tại điểm A * -C. Nhập cũng sẽ phải chịu tham khảo thỏa đáng và phỏng vấn.

Học sinh nghiên cứu một số đơn vị bao gồm:

  • Phát triển giao tiếp hiệu quả trong y tế và chăm sóc xã hội
  • Bình đẳng, đa dạng và Quyền trong y tế và chăm sóc xã hội
  • Y tế, An toàn và an ninh trong y tế và chăm sóc xã hội
  • Phát triển qua các giai đoạn cuộc sống
  • Campus: Kensington Trung tâm
  • Thời gian: Tue / Thu / Fri 9:30-16:00
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Welcome to Kensington and Chelsea College. Ensuring that you are on the right course is important to us which is why we have a team of dedicated, qualified advisors ready to help and support you in ma ... Đọc thêm

Welcome to Kensington and Chelsea College. Ensuring that you are on the right course is important to us which is why we have a team of dedicated, qualified advisors ready to help and support you in making this decision to study with us. Our friendly, supportive staff are on hand to make sure you have a brilliant experience from the word go. This includes our highly qualified teaching and lecturing staff who are among the best industry connected and award winning tutors you could wish for. Đọc ít hơn