Chương trình Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên về Dinh dưỡng học ở Phần Lan

Tìm kiếm Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên về Dinh dưỡng học ở Phần Lan 2018/2019

Dinh dưỡng học

Một Thạc sĩ Khoa học là một mức độ nào đó được trao cho những sinh viên đã hoàn thành môn học nghiêm ngặt và đào tạo tại một trường cao đẳng hoặc đại học. Kiếm một Thạc sĩ có thể giúp học sinh cải thiện triển vọng công việc của họ và cung cấp một mức độ kinh nghiệm mà kháng cáo cho tuyển dụng tiềm năng. 

Dinh dưỡng là ngành khoa học đề cập đến các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của con người. Sinh viên học về dinh dưỡng có thể tiếp tục trở thành chuyên gia dinh dưỡng hoặc chuyên gia dinh dưỡng tại các cơ sở y tế hoặc nghiên cứu, báo chí hoặc giáo dục.

Các chính thức hệ thống giáo dục đại học của Phần Lan là mô hình 7-3-2-2. Các trường đại học có hai năm trong giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật và cuối cùng là giáo dục mầm non đại học hai năm. Phần Lan cũng có một số công cộng cũng như các trường đại học tư nhân đã được kích hoạt khả năng tiếp cận giáo dục đại học cho sinh viên.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên về Dinh dưỡng học ở Phần Lan 2018/2019

Đọc nhiều hơn

Bậc thầy trong dinh dưỡng con người và hành vi thực phẩm

University of Helsinki
Tại trường Toàn thời gian 2 năm August 2019 Phần Lan Helsinki

[+]

Tại sao chúng ta ăn cách chúng ta làm gì? Làm thế nào để duy trì sức khỏe dinh dưỡng của chúng tôi? Làm thế nào để chúng ta nghiên cứu cách mọi người sử dụng thực phẩm? Làm thế nào để văn hóa ảnh hưởng đến lựa chọn thực phẩm của chúng tôi? Làm thế nào là thực phẩm được thảo luận trong các phương tiện truyền thông?

Hiểu được tầm quan trọng của dinh dưỡng với chức năng cơ thể và sức khỏe Thông tin về các ngôn ngữ giảng dạy nội dung chương trình Vai trò của các yếu tố dinh dưỡng và lối sống khác trong việc thúc đẩy sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật dịch vụ thực phẩm và quản lý của họ luận án thạc sĩ Các nghiên cứu khác, mà bạn có thể lựa chọn theo sở thích của bạn Liên hệ với giảng dạy, bài giảng làm việc theo nhóm báo cáo bằng văn bản (cá nhân, cặp, nhóm) làm việc trong phòng thí nghiệm và bài tập khác và các báo cáo liên quan Học tạp chí, thi nhóm uống, thi viết, tiểu luận mang về nhà Hội thảo Lựa chọn theo dõi nghiên cứu sinh lý dinh dưỡng: Ảnh hưởng của dinh dưỡng và các yếu tố lối sống khác trên chức năng cơ thể và sức khỏe, cũng như các cơ chế cơ bản ở cấp độ của sinh học phân tử hành vi thực phẩm trong... [-]

Chương trình Thạc sĩ về Chương trình Dinh dưỡng Con người và Hành vi liên quan đến Thực phẩm, Thạc sĩ Khoa học (2 năm)

University of Helsinki
Tại trường Toàn thời gian 2 năm August 2019 Phần Lan Helsinki

Chương trình Thạc sĩ về dinh dưỡng con người và hành vi liên quan đến thực phẩm tập trung vào dinh dưỡng của con người và hành vi liên quan từ quan điểm dinh dưỡng y tế công cộng, sinh lý dinh dưỡng và khoa học xã hội. Chương trình sáng tạo, suy nghĩ đầy cảm hứng được xây dựng xung quanh dinh dưỡng của con người, hành vi thực phẩm và tiêu thụ thực phẩm. [+]

HNFB là gì?

Tại sao chúng ta ăn theo cách chúng ta làm? Điều gì xảy ra với thức ăn trong cơ thể chúng ta? Dinh dưỡng duy trì sức khỏe của chúng ta như thế nào? Làm thế nào để chúng ta nghiên cứu cách mọi người sử dụng thức ăn? Văn hóa ảnh hưởng đến lựa chọn thực phẩm của chúng ta như thế nào? Thức ăn được thảo luận trên phương tiện truyền thông như thế nào? Làm thế nào chúng ta có thể thay đổi hành vi thực phẩm?

Chương trình Thạc sĩ về dinh dưỡng con người và hành vi liên quan đến thực phẩm tập trung vào dinh dưỡng của con người và hành vi liên quan từ quan điểm dinh dưỡng y tế công cộng, sinh lý dinh dưỡng và khoa học xã hội. Chương trình sáng tạo, suy nghĩ đầy cảm hứng được xây dựng xung quanh dinh dưỡng của con người, hành vi thực phẩm và tiêu thụ thực phẩm.... [-]