Chương trình Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên về Khoa học sức khỏe ở Tây Ban Nha

Tìm kiếm Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên về Khoa học sức khỏe ở Tây Ban Nha 2018/2019

Khoa học sức khỏe

Một Thạc sĩ Khoa học là một bằng tốt nghiệp có thể đạt được bởi các sinh viên đã hoàn thành chương trình đầu tiên cử nhân trong một lĩnh vực tương tự. Một Thạc sĩ thường mất khoảng hai năm học toàn thời gian để kiếm được.

Sự nghiệp trong ngành y tế có thể được tạo điều kiện bằng cách tiến hành các nghiên cứu về khoa học sức khoẻ. Khu vực nghiên cứu này chuẩn bị cho sinh viên muốn làm việc trong các lĩnh vực chính sách y tế, quản lý, điều hành, hoặc làm cơ sở để theo đuổi việc học thêm cho sự nghiệp lâm sàng.

Tây Ban Nha, chính thức Vương quốc Tây Ban Nha, là một nhà nước có chủ quyền và một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Nó nằm trên bán đảo Iberia ở tây nam châu Âu. Các trường đại học Tây Ban Nha điều chỉnh quyền truy cập vào độ riêng của họ và họ sửa chữa các chi phí học tập. Họ cũng có thể cung cấp độ sau đại học không chính thức. Thành phố thủ đô Madrid có thể là số lượng lớn nhất của thanh bình quân đầu người của bất kỳ thành phố châu Âu và một cuộc sống về đêm rất tích cực.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên về Khoa học sức khỏe ở Tây Ban Nha 2018/2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về MSc Khoa học sức khỏe Tây Ban Nha.  Hãy thử Master Khoa học sức khỏe thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây