Ma trong bài phát biểu bệnh lý ngôn ngữ

Kean University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Ma trong bài phát biểu bệnh lý ngôn ngữ

Kean University

Các Thạc sĩ nghệ thuật trong Speech Language Pathology là một chương trình nghiên cứu tiên tiến được thiết kế để chuẩn bị học sinh cho các vị trí chuyên nghiệp như Speech-Language viên Chỉnh ở các bệnh viện, cơ sở học tập, và học. Họ sẽ có thể để xác định, đánh giá và nâng cao kỹ năng giao tiếp của cá nhân với một loạt các rối loạn giao tiếp trong một loạt các cài đặt. Những rối loạn này bao gồm phát âm, ngôn ngữ, giọng nói, trôi chảy, nhận thức và nuốt. Chương trình được công nhận bởi Hội đồng Công nhận học tại Thính học và Speech-Language Pathology của American Speech-Language-Nghe Association (ASHA) và đáp ứng các yêu cầu học tập và thực tập của Ban Licensing New Jersey trong Speech-Language Pathology / thính học như cũng như chứng nhận Chuyên Speech-Language do Sở New Jersey Giáo dục.
 

Sinh viên có bằng cử nhân trong các ngành khác hơn Speech Pathology có thể áp dụng cho các chương trình, và nếu thừa nhận, sẽ được yêu cầu để hoàn thành khóa học đại học theo quy định trước khi nhập đầy đủ trúng tuyển vào các Thạc sĩ Chương trình: Giới thiệu về rối loạn giao tiếp; Ngữ âm học; Anatomy & Physiology của Ear & Speech Cơ chế; Phát triển ngôn ngữ; Sự rối loạn Speech Sản xuất & Voices; Thính học; Khoa học Speech., Và Neuroscience.

Để tìm hiểu thêm về các Thạc sĩ nghệ thuật trong chương trình Speech Language Pathology, hãy truy cập http://grad.kean.edu/masters-programs/slp.

Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
- http://grad.kean.edu/tuition-and-fees
Locations
Hoa Kỳ - Union, New Jersey
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - New York, New York
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - New York, New York
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - Union, New Jersey
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ