Thạc sĩ công nghệ sinh học y tế

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của trường

Chương trình mô tả

Các nghiên cứu cấp hai về Công nghệ sinh học y tế tại Khoa Công nghệ sinh học cho phép sinh viên phát triển các kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc thử nghiệm. Các dự án luận văn thạc sĩ cá nhân được điều phối bởi đội ngũ nghiên cứu và giảng dạy của Faculty phục vụ mục đích này. Chương trình chu trình thứ hai phản ánh tính đặc thù và chất lượng cao của nghiên cứu khoa học của 15 nhóm nghiên cứu của Khoa.

Bạn có thể học được gì?

Tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học y tế:

 • Có kiến thức toàn diện về các nguyên tắc và thực hành của khoa học sinh học, đặc biệt là hóa sinh và công nghệ sinh học y tế, đó là điều cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo cách liên ngành.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ tin sinh học và văn học bằng tiếng Anh trong công việc chuyên môn của mình.
 • Được chuẩn bị để thảo luận về các vấn đề khoa học.
 • Biết cách sắp xếp cá nhân và làm việc nhóm trong phòng thí nghiệm theo các nguyên tắc đạo đức sinh học và an toàn.
 • Có kiến thức về việc thực hiện các dự án nghiên cứu và ứng dụng.
 • Biết các nguyên tắc để tạo và phát triển tinh thần kinh doanh cá nhân và được thông tin tốt trên thị trường của các công ty công nghệ sinh học.
 • Có thể tạo điều kiện học tập và lập kế hoạch nghề nghiệp của mình.
 • Nói tiếng Anh ở cấp độ B2 + và sử dụng từ vựng tiếng Anh chuyên nghiệp liên quan đến sinh học, hóa sinh, y sinh và công nghệ sinh học.

Chương trình kéo dài 2 năm (4 học kỳ). Để có được bằng thạc sĩ, sinh viên phải viết và bảo vệ một luận án thạc sĩ.

Khóa học bắt đầu nếu số lượng tối thiểu 10 sinh viên sẽ đăng ký.

Yêu cầu nhập học

 • Bản sao công chứng bằng Cử nhân của bạn
 • Bản sao công chứng hồ sơ học tập của bạn
 • Bản sao công chứng trình độ tiếng Anh của bạn (trình độ B2)
 • Ảnh hộ chiếu kỹ thuật số
 • Bản sao hộ chiếu
 • Giấy chứng nhận y tế
 • Xác nhận phí đăng ký thanh toán trên tài khoản Đại học

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

The University of Wroc?aw has a rich history of more than three centuries. Founded by Leopold I Habsburg the university evolved from a modest school run by Jesuits into one of the biggest academic ins ... Đọc thêm

The University of Wroc?aw has a rich history of more than three centuries. Founded by Leopold I Habsburg the university evolved from a modest school run by Jesuits into one of the biggest academic institutions in Poland. Đọc ít hơn