Chương trình Thạc sĩ ở Ghana

Các Chương trình Thạc sĩ về Y tế Hàng đầu ở Ghana 2019

Master

độ thạc sĩ được chương trình đào tạo mà có sẵn trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau tiến. các chương trình Thạc sĩ thường có thể được hoàn thành trong khoảng 2-3 năm. Tùy thuộc vào trường, họ thậm chí có thể kiếm được trên mạng.

Ghana, được gọi là Cộng hòa Ghana, là một nhà nước có chủ quyền nằm trên Vịnh Guinea và Đại Tây Dương ở Tây Africas

Liên hệ các trường Đại học về về Các Chương trình Thạc sĩ về Y tế ở Ghana 2019

Đọc nhiều hơn

Mph / phd trong y tế công cộng

University of Ghana
Tại trường Toàn thời gian 1 năm September 2019 Ghana Accra

Chương trình sẽ được toàn thời gian trong thời gian 12 tháng bao gồm 2 học kỳ 16 tuần mỗi và quý cuối cùng của thời kỳ này sẽ được dành cho thực hành y tế công cộng và các văn bản của một luận án [+]

Chương trình sẽ được toàn thời gian trong thời gian 12 tháng bao gồm 2 học kỳ 16 tuần mỗi và quý cuối cùng của thời kỳ này sẽ được dành cho thực hành y tế công cộng và các văn bản của một luận án.

Yêu cầu tuyển sinh

Một mức độ đầu tiên tốt trong các ngành có liên quan từ một trường đại học được công nhận. Ba năm kinh nghiệm làm việc có liên quan sẽ là một lợi thế.

Lĩnh vực hành nghề:

Sinh viên sẽ chi tiêu lên đến hai (2) tháng trong lĩnh vực này làm việc như cư dân y tế công cộng dưới sự giám sát của huyện và giám đốc khu vực của dịch vụ y tế hoặc các chuyên gia khác trong lĩnh vực liên quan có đủ điều kiện là giảng viên bán thời gian của trường. Chương trình Dòng cung cấp cho họ một cơ hội để áp dụng các kiến ​​thức đã học trong lớp học và để có được một bộ quan trọng của năng lực cần thiết để thực hành y tế công cộng hiệu quả. Họ cũng tiến hành nghiên cứu vấn đề sức khỏe và quản lý liên quan tới các huyện, phòng thí nghiệm, lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà họ đang xem.... [-]