HEALTHCARESTUDIES

Các Chương trình Thạc sĩ về Y tế Hàng đầu ở Guatemala 2021

Thạc sĩ là chương trình đào tạo sau đại học dành cho các sinh viên sau khi đã tốt nghiệp cử nhân. Mặc dù sinh viên có thể theo học trong thời gian từ một đến ba năm, hầu hết các chương trình thạc sĩ đều có thể hoàn thành trong khoảng hai năm.

Có một số trường đại học tư nhân có thể được tìm thấy trên khắp Guatemala. Mặc dù vậy, nó vẫn có một số các cấp biết chữ thấp nhất trong tất cả các nước Trung Mỹ. Những người đang tìm đến học tập tại đất nước này có thể phải trả học phí cao hơn do hệ thống trường tư nhân.

Liên hệ các trường Đại học về về Các Chương trình Thạc sĩ về Y tế ở Guatemala 2021

kết quả được tìm thấy Filter

Thạc sĩ điều dưỡng chăm sóc quan trọng

Universidad Da Vinci de Guatemala
Master
Tháng 2 2021
Người Tây Ban Nha

Bằng Thạc sĩ về Điều dưỡng Chăm sóc Đặc biệt dành riêng cho hỗ trợ cuộc sống, nó nhằm mục đích giải quyết và quản lý từng bệnh lý thường gặp trong các Đơn vị Chăm sóc Quan trọ ...

Đọc thêm

Thạc sĩ về Phytomedicine

San Pablo of Guatemala University
Master
Tháng 2 2021
Người Tây Ban Nha
Khuôn viên trường

Y học tổng hợp nói chung và y học tự nhiên nói riêng là những nguồn lực trị liệu mà nhân loại đã có từ thuở sơ khai để chăm sóc sức khỏe, nhưng lúc này nó đang trong quá trình ...

Đọc thêm

Bằng Thạc sĩ về Phương pháp Tiếp cận Tâm lý đối với Lạm dụng Tình dục và Chấn thương

Universidad Da Vinci de Guatemala
Master
Tháng 2 2021
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình này được xác nhận bởi Đại học Da Vinci của Guatemala, thông qua Bằng Thạc sĩ về Phương pháp Tiếp cận Tâm lý đối với Lạm dụng Tình dục và Chấn thương, có sứ mệnh đ ...

Đọc thêm