HEALTHCARESTUDIES

Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Khoa học môi trường/năng lượng Hàng đầu 2020

Thạc sĩ là chương trình đào tạo sau đại học dành cho các sinh viên sau khi đã tốt nghiệp cử nhân. Mặc dù sinh viên có thể theo học trong thời gian từ một đến ba năm, hầu hết các chương trình thạc sĩ đều có thể hoàn thành trong khoảng hai năm.

Mục tiêu các chương trình đào tạo về môi trường bao gồm tìm kiếm phương pháp nâng cao hiệu suất năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao nhận thức về môi trường và khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng thay thế. Trọng tâm chính sinh viên được học là cách đánh giá và giải quyết các vấn đề môi trường.  

Liên hệ các trường Đại học về Các Chương trình Thạc sĩ Bán thời gian về Khoa học môi trường/năng lượng 2020

2 Kết quả trong Khoa học môi trường/năng lượng Filter

Thạc sĩ về độc chất và sức khỏe môi trường

Utrecht University
MSc
Tháng 9 2020
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình Thạc sĩ về độc chất và sức khỏe môi trường của chúng tôi đã được thiết kế với ý tưởng này, đào tạo bạn về các nguyên tắc cơ bản về độc học, dịch tễ học môi trường ...

Đọc thêm

MHSc về sức khỏe môi trường

University of Johannesburg
Master
Tháng 1 2021
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
30 Tháng 10 2020
Anh
Khuôn viên trường

Để cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để tiến hành nghiên cứu độc lập thông qua các kỹ năng giải quyết vấn đề khoa học tiên tiến và áp dụng tư duy phản biện và phản x ...

Đọc thêm