Chương trình Thạc sĩ ở Peru

Các Chương trình Thạc sĩ về Y tế Hàng đầu ở Peru 2019

Master

Một khi sinh viên hoàn thành các chương trình học bậc cử nhân, họ sẽ có cơ hội để theo học thạc sĩ trong lĩnh vực mà họ chọn. Chương trình thạc sĩ được thiết kế để nâng cao hiểu biết của sinh viên trong một lĩnh vực nhất định và giúp sinh viên chuẩn bị cho nghề nghiệp bên ngoài hoặc trong giới học thuật sau khi tốt nghiệp.

Peru, chính thức Cộng hòa Peru, là một quốc gia ở miền tây Nam Mỹ. Peru có khoảng 80 trường đại học với một trường đại học tư hơn rất nhiều so với công chúng. Ngôn ngữ chính là tiếng Tây Ban Nha vẫn còn nhưng có một số khóa học đặc biệt tạo ra cho sinh viên quốc tế.

Liên hệ các trường Đại học về về Các Chương trình Thạc sĩ về Y tế ở Peru 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Master Peru.  Hãy thử Khóa học Master thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây