HEALTHCARESTUDIES

Các Chương trình đào tạo Y khoa Trực tuyến Hàng đầu về Y tế ở Út ở Mỹ 2020

Một khi sinh viên hoàn thành các chương trình học bậc cử nhân, họ sẽ có cơ hội để theo học thạc sĩ trong lĩnh vực mà họ chọn. Chương trình thạc sĩ được thiết kế để nâng cao hiểu biết của sinh viên trong một lĩnh vực nhất định và giúp sinh viên chuẩn bị cho nghề nghiệp bên ngoài hoặc trong giới học thuật sau khi tốt nghiệp.

Học tập trực tuyến liên quan đến việc sử dụng phương tiện truyền thông điện tử và công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong giáo dục. Với học tập trực tuyến một có sự linh hoạt để truy cập vào các nghiên cứu của họ bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào họ có thể đăng nhập vào.

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Chương trình Thạc sĩ Trực tuyến về Y tế ở Út ở Mỹ 2020

8 Kết quả trong Thạc sĩ, Út, Trực tuyến Filter

MHA trong quản lý chăm sóc sức khỏe - Chăm sóc dài hạn

Utica College Online
Master
<
Bán thời gian
<
2 năm
Anh
Trực tuyến

MHA trực tuyến trong Quản lý chăm sóc sức khỏe cung cấp các lĩnh vực trọng tâm trong chăm sóc cấp tính, tổ chức dịch vụ và quản lý nhà điều dưỡng, thông qua các nghiên cứu tìn ...

Đọc thêm

MHA trong quản lý chăm sóc sức khỏe

Utica College Online
Master
<
Bán thời gian
<
2 năm
Anh
Trực tuyến

Các Thạc sĩ trực tuyến trong quản lý chăm sóc sức khỏe cung cấp các lĩnh vực trọng tâm trong chăm sóc cấp tính, tổ chức dịch vụ và quản lý nhà điều dưỡng, thông qua nghiên cứu ...

Đọc thêm

MHA trong quản lý chăm sóc sức khỏe - Tổ chức dịch vụ

Utica College Online
Master
<
Bán thời gian
<
2 năm
Anh
Trực tuyến

MHA trực tuyến trong Quản lý chăm sóc sức khỏe cung cấp các lĩnh vực trọng tâm trong chăm sóc cấp tính, tổ chức dịch vụ và quản lý nhà điều dưỡng, thông qua các nghiên cứu tìn ...

Đọc thêm

MHA trong quản lý chăm sóc sức khỏe - Chăm sóc cấp tính

Utica College Online
Master
<
Bán thời gian
<
2 năm
Anh
Trực tuyến

MHA trực tuyến trong quản lý chăm sóc sức khỏe cung cấp các lĩnh vực trọng tâm trong chăm sóc cấp tính, các tổ chức dịch vụ và quản lý nhà điều dưỡng, thông qua nghiên cứu trư ...

Đọc thêm

Thạc sĩ Khoa học về Bác sĩ Y tá Gia đình (FNP)

Utica College Online
MSc
<
Bán thời gian
<
16&nbsp;-&nbsp;20 tháng
Anh
Trực tuyến

Utica College cung cấp một MS trực tuyến về bác sĩ y tá gia đình (FNP).

Đọc thêm

Thạc sĩ khoa học giáo dục điều dưỡng

Utica College Online
MSc
<
Bán thời gian
<
16&nbsp;-&nbsp;20 tháng
Anh
Trực tuyến

Utica College cung cấp một MS trực tuyến về Giáo dục Điều dưỡng.

Đọc thêm

Thạc sĩ khoa học về lãnh đạo điều dưỡng

Utica College Online
MSc
<
Bán thời gian
<
16&nbsp;-&nbsp;20 tháng
Anh
Trực tuyến

Utica College cung cấp một MS trực tuyến về Lãnh đạo Điều dưỡng (NL).

Đọc thêm

Thạc sĩ Khoa học Y tá (MSN)

Utica College Online
MSc
<
Bán thời gian
<
16&nbsp;-&nbsp;20 tháng
Anh
Trực tuyến

Thạc sĩ Điều dưỡng trực tuyến của Utica College (MSN trực tuyến) cung cấp cho bạn một cách nhanh chóng và thuận tiện để lấy bằng điều dưỡng trực tuyến nâng cao. Có ba chuyên n ...

Đọc thêm