HEALTHCARESTUDIES

Các Chương trình Thạc sĩ Hàng đầu ở Út ở Mỹ 2021

Thạc sĩ là một chương trình đào tạo bậc cao học cho phép sinh viên trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực mà họ chọn. Được thiết kế dành cho những người đã có bằng cử nhân trước đây, các chương trình này có thời gian học kéo dài khoảng hai năm.

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Chương trình Thạc sĩ ở Út ở Mỹ 2021

kết quả được tìm thấy Filter

Thạc sĩ Khoa học về Bác sĩ Y tá Gia đình (FNP)

Utica College Online
MSc
<
Bán thời gian
<
16&nbsp;-&nbsp;20 tháng
Anh
Trực tuyến

Utica College cung cấp một MS trực tuyến về bác sĩ y tá gia đình (FNP).

Đọc thêm

Thạc sĩ Khoa học Y tá (MSN)

Utica College Online
MSc
<
Bán thời gian
<
16&nbsp;-&nbsp;20 tháng
Anh
Trực tuyến

Thạc sĩ Điều dưỡng trực tuyến của Utica College (MSN trực tuyến) cung cấp cho bạn một cách nhanh chóng và thuận tiện để lấy bằng điều dưỡng trực tuyến nâng cao. Có ba chuyên n ...

Đọc thêm

Thạc sĩ khoa học giáo dục điều dưỡng

Utica College Online
MSc
<
Bán thời gian
<
16&nbsp;-&nbsp;20 tháng
Anh
Trực tuyến

Utica College cung cấp một MS trực tuyến về Giáo dục Điều dưỡng.

Đọc thêm

Thạc sĩ khoa học về lãnh đạo điều dưỡng

Utica College Online
MSc
<
Bán thời gian
<
16&nbsp;-&nbsp;20 tháng
Anh
Trực tuyến

Utica College cung cấp một MS trực tuyến về Lãnh đạo Điều dưỡng (NL).

Đọc thêm

MHA trong quản lý chăm sóc sức khỏe

Utica College Online
Master
<
Bán thời gian
<
2 năm
Anh
Trực tuyến

Các Thạc sĩ trực tuyến trong quản lý chăm sóc sức khỏe cung cấp các lĩnh vực trọng tâm trong chăm sóc cấp tính, tổ chức dịch vụ và quản lý nhà điều dưỡng, thông qua nghiên cứu ...

Đọc thêm

MHA trong quản lý chăm sóc sức khỏe - Chăm sóc cấp tính

Utica College Online
Master
<
Bán thời gian
<
2 năm
Anh
Trực tuyến

MHA trực tuyến trong quản lý chăm sóc sức khỏe cung cấp các lĩnh vực trọng tâm trong chăm sóc cấp tính, các tổ chức dịch vụ và quản lý nhà điều dưỡng, thông qua nghiên cứu trư ...

Đọc thêm

MHA trong quản lý chăm sóc sức khỏe - Chăm sóc dài hạn

Utica College Online
Master
<
Bán thời gian
<
2 năm
Anh
Trực tuyến

MHA trực tuyến trong Quản lý chăm sóc sức khỏe cung cấp các lĩnh vực trọng tâm trong chăm sóc cấp tính, tổ chức dịch vụ và quản lý nhà điều dưỡng, thông qua các nghiên cứu tìn ...

Đọc thêm

MHA trong quản lý chăm sóc sức khỏe - Tổ chức dịch vụ

Utica College Online
Master
<
Bán thời gian
<
2 năm
Anh
Trực tuyến

MHA trực tuyến trong Quản lý chăm sóc sức khỏe cung cấp các lĩnh vực trọng tâm trong chăm sóc cấp tính, tổ chức dịch vụ và quản lý nhà điều dưỡng, thông qua các nghiên cứu tìn ...

Đọc thêm

Thạc sỹ Quản trị Y tế (MHA)

Utica College Online
Master
Tháng 1 2021
<
Bán thời gian
<
2 năm
Anh
Trực tuyến

Thạc sĩ Quản lý Chăm sóc Sức khỏe (MHA) trực tuyến của Utica College cung cấp các khóa học toàn diện về chăm sóc cấp tính, các tổ chức dịch vụ và hệ thống chăm sóc sức khỏe. T ...

Đọc thêm