HEALTHCARESTUDIES

Các Chương trình Thạc sĩ Hàng đầu ở Downers Grove ở Mỹ 2021

độ thạc sĩ được chương trình đào tạo mà có sẵn trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau tiến. các chương trình Thạc sĩ thường có thể được hoàn thành trong khoảng 2-3 năm. Tùy thuộc vào trường, họ thậm chí có thể kiếm được trên mạng.

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Chương trình Thạc sĩ ở Downers Grove ở Mỹ 2021

kết quả được tìm thấy Filter

Bậc thầy KHOA HỌC Y TẾ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ VẬT LÝ - IL

Midwestern University Illinois
MSc
Tháng 9 2021
Anh

Xây dựng sự nghiệp thành công Phát triển các kỹ năng bạn cần để trở thành thành viên quan trọng của nhóm chăm sóc sức khỏe khi còn là sinh viên trong Chương trình trợ lý bác s ...

Đọc thêm

BÁC SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG

Midwestern University Illinois
Master
Tháng 9 2021
Anh

Xây dựng sự nghiệp thành công Được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của bạn, chương trình Thạc sĩ Y tế Công cộng (MPH) trực tuyến của Đại học Midwestern cung cấp một định dạng li ...

Đọc thêm