HEALTHCARESTUDIES

Các Chương trình Thạc sĩ Hàng đầu ở Greenville ở Mỹ 2021

độ thạc sĩ được chương trình đào tạo mà có sẵn trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau tiến. các chương trình Thạc sĩ thường có thể được hoàn thành trong khoảng 2-3 năm. Tùy thuộc vào trường, họ thậm chí có thể kiếm được trên mạng.

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Chương trình Thạc sĩ ở Greenville ở Mỹ 2021

kết quả được tìm thấy Filter

Thạc sĩ bác sĩ trợ lý

Thiel College
Master
Tháng 9 2021
Anh

Thiel College tự hào thông báo về chương trình trợ lý bác sĩ mới của mình! Thiel College đã nộp đơn xin Công nhận-Tạm thời từ Ủy ban Đánh giá Công nhận về Giáo dục cho Trợ lý ...

Đọc thêm