HEALTHCARESTUDIES

Các Chương trình Thạc sĩ Hàng đầu ở Westerville ở Mỹ 2021

Một khi sinh viên hoàn thành các chương trình học bậc cử nhân, họ sẽ có cơ hội để theo học thạc sĩ trong lĩnh vực mà họ chọn. Chương trình thạc sĩ được thiết kế để nâng cao hiểu biết của sinh viên trong một lĩnh vực nhất định và giúp sinh viên chuẩn bị cho nghề nghiệp bên ngoài hoặc trong giới học thuật sau khi tốt nghiệp.

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

Liên hệ trực tiếp các Trường về Các Chương trình Thạc sĩ ở Westerville ở Mỹ 2021

kết quả được tìm thấy Filter

Điều dưỡng sau đại học

Otterbein University
Master
Tháng 9 2021
Anh
Khuôn viên trường

Otterbein University chương trình điều dưỡng sau đại Otterbein University của Otterbein University được thiết kế với sự thay đổi vai trò của điều dưỡng và hệ thống cung cấp dị ...

Đọc thêm