Chương trình Thạc sĩ về Y học không tập quán ở Vương quốc Anh

Tìm kiếm Các Chương trình Thạc sĩ về Y học không tập quán ở Vương quốc Anh 2018

Y học không tập quán

Thạc sĩ là một chương trình đào tạo bậc cao học cho phép sinh viên trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực mà họ chọn. Được thiết kế dành cho những người đã có bằng cử nhân trước đây, các chương trình này có thời gian học kéo dài khoảng hai năm.

Giáo dục tại Vương quốc Anh là một vấn đề phân cấp với mỗi quốc gia của Vương quốc Anh có hệ thống riêng biệt dưới một chính phủ khác nhau: Chính phủ Anh chịu trách nhiệm cho đội tuyển Anh, và Chính phủ Scotland, Chính phủ xứ Wales và Bắc Ireland điều hành chịu trách nhiệm Scotland , Wales và Bắc Ai-len, tương ứng.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình Thạc sĩ về Y học không tập quán ở Vương quốc Anh 2018

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về Master Y học không tập quán Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.  Hãy thử Master thay vào đó.

or search for similar programs here