Masters - Công nghệ sinh học Công nghệ Sinh học

Chung

Chương trình mô tả

Các chương trình Thạc sĩ - Công nghệ sinh học Công nghệ Sinh học

Nơi học: Viện Pure and Applied Chemistry (ITiPH), Bắc (Bắc Cực) Đại học Liên bang đặt tên sau khi MV Lomonosov, Arkhangelsk, Nga

Học vấn: Thạc sĩ


Trình độ chuyên môn của các đại học: Thạc sĩ kỹ thuật và công nghệ


Các lĩnh vực hoạt động chuyên nghiệp của thạc sĩ:

 • nghiên cứu, sản xuất và sử dụng các enzym, vi rút, vi sinh vật, nuôi cấy tế bào, thực vật và động vật, và các sản phẩm biến đổi sinh học của sinh tổng hợp của họ;
 • việc tạo ra các công nghệ sản xuất các sản phẩm mới, bao gồm các sản phẩm thu được bằng cách sử dụng tổng hợp, biocatalysis, kỹ thuật gen vi sinh vật và nanobiotechnology;
 • sự phát triển của các tài liệu khoa học kỹ thuật và quy chuẩn kỹ thuật cho sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học;
 • việc thực hiện các quy trình công nghệ sinh học và sản xuất phù hợp với việc tuân thủ quy định và pháp quy quốc gia và quốc tế;
 • tổ chức và thực hiện kiểm soát chất lượng nguyên liệu, sản phẩm trung gian và thành phẩm.


Đối tượng của hoạt động chuyên nghiệp của thạc sĩ:

 • vi sinh vật, nuôi cấy tế bào động vật và thực vật, vi rút, các enzym, sinh học hóa chất đang hoạt động;
 • bộ máy và thiết bị được sử dụng để điều tra các tính chất của các vi sinh vật, nuôi cấy tế bào có nguồn gốc của sinh tổng hợp các chất trong phòng thí nghiệm và các thiết lập công nghiệp;
 • sinh khối, nhà máy và thiết bị cho các quy trình công nghệ sinh học;
 • phương tiện kiểm soát chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm;
 • quy định về việc sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học, các tiêu chuẩn quốc tế.


Các loại hoạt động nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp:

 • Nghiên cứu;
 • thiết kế;
 • tổ chức và quản lý;
 • sản xuất và công nghệ;
 • sư phạm.
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

NArFU’s strategic tasks are closely linked with implementation of the national geopolitical interests in the Arctic. Russia lacks experts and technologies for the development of its Arctic area, its c ... Đọc thêm

NArFU’s strategic tasks are closely linked with implementation of the national geopolitical interests in the Arctic. Russia lacks experts and technologies for the development of its Arctic area, its continental shelf and infrastructure. The University creates conditions necessary to support the industrial projects being launched in the polar region with personnel and technologies. Apart from skill development, it offers education in social and humanitarian field of studies. Đọc ít hơn