msc thú y giáo dục

Chung

Chương trình mô tả

Thạc sĩ Thú y Giáo dục

Các thạc sĩ trong giáo dục thú y là một chương trình mới độc đáo đặc biệt được phát triển bởi RVC, một trong các trường thú y hàng đầu ở Anh. Tận dụng chuyên môn và kinh nghiệm giáo dục tại Live Trung tâm www.live.ac.uk (một trung tâm đặc biệt phát triển để thúc đẩy giáo dục xuất sắc), quá trình phát triển cá nhân chuyên nghiệp thú y và thú y para-giáo dục. Nó có thể được thực hiện thông qua đào tạo từ xa, mặt đối mặt.

&nbsp

&nbsp

Chương trình nhằm mục đích?


Các thạc sĩ trong giáo dục thú y được thiết kế cho giáo dục và các chuyên gia thú y và para-thú y làm việc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nơi làm việc dựa trên. Chương trình sẽ phát triển cá nhân như các học viên phản ánh và sẽ giúp họ cung cấp một kinh nghiệm học tập nâng cao để bất cứ ai mà họ giảng dạy hoặc đào tạo.

&nbsp

&nbsp

Chương trình nội dung


Các thạc sĩ trong Education Veterninary bao gồm 3 cấp - Giấy chứng nhận sau đại học, Văn bằng sau đại học và các dự án nghiên cứu ThS. Mỗi cấp độ có một yêu cầu đầu vào khác nhau và được cung cấp như đào tạo từ xa, mặt đối mặt. Xin cho biết sở thích của bạn trên các hình thức ứng dụng.

Cập nhật lần cuối Tháng 6 2012

Giới thiệu về trường

together many talented individuals, all of whom share a passion for human and animal health and welfare. Our broad range of programmes are of international appeal and attract students who go on to bec ... Đọc thêm

together many talented individuals, all of whom share a passion for human and animal health and welfare. Our broad range of programmes are of international appeal and attract students who go on to become practising veterinarians, animal scientists, veterinary nurses and leaders in industry and government. Đọc ít hơn