Khóa học này sẽ mở rộng các khả năng cho những sinh viên mong muốn trở thành nhà dinh dưỡng được chứng nhận và cấp giấy phép nhân viên văn phòng y tế. Những sinh viên này sẽ có thể sử dụng kiến ​​thức và kỹ năng chuyên môn của họ như là dinh dưỡng và đưa ra lời khuyên chế độ ăn uống cho bệnh nhân khi làm việc trong một môi trường văn phòng y tế.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 2 các khóa học tại Beppu Mizobe Gakuen College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 4 2020
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 4 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 4 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date