RN đến BS trong Điều dưỡng (RN-BSN)

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của trường

Chương trình mô tả

Chương trình RN trực tiếp về BS trong Điều dưỡng (RN đến BSN) chuẩn bị các y tá đã đăng ký được cấp phép (RN) cho một sự nghiệp nâng cao trong môi trường chăm sóc sức khỏe đòi hỏi ngày nay. Sinh viên tốt nghiệp của chương trình này được công nhận CCNE giả định vai trò đòi hỏi tuyệt vời tư duy phê phán, ra quyết định, giao tiếp, và kỹ năng lãnh đạo. Khám phá chương trình trực tuyến sáng tạo của chúng tôi mà không có nơi cư trú - một nền giáo dục điều dưỡng chất lượng bạn có thể hoàn thành nhanh chóng và trực tuyến!

Môn học bao gồm các môn học về sức khỏe cộng đồng, lãnh đạo và quản lý chăm sóc sức khỏe, dược lý, chính sách y tế và đạo đức.

Học sinh sẽ có cơ hội chứng minh khái niệm thông qua các kinh nghiệm học tập và kinh nghiệm thực hành có liên quan giúp thúc đẩy chăm sóc bệnh nhân, các đội liên chuyên nghiệp, thực hành dựa trên chứng cứ, tin học, suy luận lâm sàng / tư duy phê phán, nhạy cảm về văn hóa, tính chuyên nghiệp và thực hành tuổi thọ trong một môi trường chăm sóc sức khỏe luôn thay đổi và phức tạp.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Utica College, founded in 1946, is a comprehensive private institution located in upstate central New York. The College offers regionally accredited online certificates, bachelors, masters, and docto ... Đọc thêm

Utica College, founded in 1946, is a comprehensive private institution located in upstate central New York. The College offers regionally accredited online certificates, bachelors, masters, and doctoral degrees in healthcare, cybersecurity, financial crime, nursing, physical therapy, business, criminal justice, and data science. All courses are taught by credentialed, highly experienced faculty with significant and ongoing accomplishments in their respective fields. Đọc ít hơn