1. Nghiên cứu quản lý cao cấp 2. Quản lý tài chính trong khu vực công 3. Chính sách chăm sóc sức khỏe quốc tế 4. Quản lý tổ chức liên tục cải tiến 5. Phát triển Tầm nhìn tổ chức và hướng chiến lược 6. Hành Vi Tổ Chức

KẾT QUẢ HỌC TẬP:

• Thay đổi là một đặc điểm khác biệt của ngành y tế, và nó là các nhà quản lý chiến lược quan nào sẽ là người đầu tiên trả lời, và hỗ trợ tích cực chuyển đổi.

• Đây Quản lý khóa học Y tế cung cấp các kỹ năng quản lý chiến lược cho những người làm việc trong hoặc kế hoạch làm việc trong lĩnh vực y tế ở Anh hoặc ở nước ngoài. Sau khi hoàn thành thành công của giai đoạn này, sinh viên sẽ nhận được trao bởi athe Anh.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 8 2020
Duration
6 - 9 tháng
Toàn thời gian
Price
3,500 GBP
Theo địa điểm
Theo ngày