Sau đại học trong quản lý chăm sóc sức khỏe

Chung

Chương trình mô tả

  1. Nghiên cứu quản lý cao cấp 2. Quản lý tài chính trong khu vực công 3. Chính sách chăm sóc sức khỏe quốc tế 4. Quản lý tổ chức liên tục cải tiến 5. Phát triển Tầm nhìn tổ chức và hướng chiến lược 6. Hành Vi Tổ Chức

KẾT QUẢ HỌC TẬP:

• Thay đổi là một đặc điểm khác biệt của ngành y tế, và nó là các nhà quản lý chiến lược quan nào sẽ là người đầu tiên trả lời, và hỗ trợ tích cực chuyển đổi.

• Đây Quản lý khóa học Y tế cung cấp các kỹ năng quản lý chiến lược cho những người làm việc trong hoặc kế hoạch làm việc trong lĩnh vực y tế ở Anh hoặc ở nước ngoài. Sau khi hoàn thành thành công của giai đoạn này, sinh viên sẽ nhận được trao bởi athe Anh.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Global Impact North London College is a well established provider, we specialise in Corporate Training, Apprenticeships, Vocational Courses and Postgraduate qualifications.

Global Impact North London College is a well established provider, we specialise in Corporate Training, Apprenticeships, Vocational Courses and Postgraduate qualifications. Đọc ít hơn