Một sự nghiệp trong sức khỏe tự nhiên sẽ không bao giờ đi ra khỏi phong cách bởi vì những gì bạn sẽ được chăm sóc là đầu tư tốt nhất của tất cả mọi người - cơ thể. Hôm nay, ngày càng có nhiều người dẫn lối sống bận rộn và có sự nghiệp đòi hỏi khắt khe, căng thẳng và bệnh tật là luôn luôn quanh góc. ICI của Tất nhiên sức khỏe tự nhiên được phát triển một cách cẩn thận của các chuyên gia dinh dưỡng và chế độ ăn uống để cánh tay bạn với thông tin và các kỹ năng cần thiết để có một đáng tin cậy chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.

Nội dung khóa học

  • Giới thiệu về Dinh dưỡng
  • Các khái niệm hơn nữa để dinh dưỡng
  • Các khái niệm tiên tiến để dinh dưỡng
  • SINH HÓA
  • Human Nutrition
  • Giải phẫu học & Sinh lý học
  • Tư vấn
  • tâm lý
  • Thể Dục, Y tế, và Wellness

Triển vọng nghề nghiệp

các học viên dinh dưỡng có thể tìm được việc làm trong các tổ chức khác nhau như bệnh viện, cơ sở chăm sóc điều dưỡng, cơ sở dịch vụ điều trị ngoại trú, phòng tập thể dục, câu lạc bộ sức khỏe và trung tâm chăm sóc sức khỏe khác. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn có thể là một chuyên gia dinh dưỡng hoặc giảm cân và tư vấn với các nghiên cứu sâu hơn, có một tùy chọn để trở thành một huấn luyện viên cá nhân hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Ngoài ra, nếu bạn không muốn được làm việc cho một công ty cụ thể, bạn cũng có thể đưa ra tư vấn riêng của bạn.

Mục tiêu chính của nghề này là để tăng cường sức khỏe, lối sống của một người qua lời khuyên hữu ích về thực phẩm và dinh dưỡng. Ngành y tế đang phát triển nhanh và cơ hội việc làm được dự kiến ​​sẽ tăng trong những năm tới. Nếu bạn muốn tham gia ngành công nghiệp này thú vị, ghi danh ICI của trình sức khỏe tự nhiên ngày hôm nay!

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
International Career Institute

Xem 5 các khóa học tại International Career Institute »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
25 GBP
€ 28, hoặc $ 49 cho mỗi miễn phí suất vào tuần.
Deadline
Contact school
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
End Date
Contact school
Hạn cuối hồ sơ
Contact school

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
Contact school
End Date
Contact school